Dokument 3 Kampflyvåpenets operative evne

Revisjon av infrastruktur og støttefunksjoner til kampflyvåpenets operative evne. Hele eller deler av undersøkelsen vil være unntatt offentlighet.

Offentliggjøres 07. mai 2019 kl. 13.00

Revisjon av infrastruktur og støttefunksjoner til kampflyvåpenets operative evne. Hele eller deler av undersøkelsen vil være unntatt offentlighet.

Kategorier:

Spørsmål?

Therese Johnsen

Ekspedisjonssjef

911 52 826

therese.johnsen@riksrevisjonen.no

Stein Morch

Pressekontakt

950 29 904

Stein.Morch@riksrevisjonen.no