Dokument 3 Grønne offentlige anskaffelser

Vi undersøker hvordan myndighetene gjennomfører sine anskaffelser for å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger. Dato for offentliggjøring kan bli endret.

Offentliggjøres 25. januar 2022 kl. 11.00

Vi undersøker hvordan myndighetene gjennomfører sine anskaffelser for å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger. Dato for offentliggjøring kan bli endret.

Offentlig sektor kjøpte inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for 564 milliarder kroner i 2018. Stortinget har i flere innstillinger uttalt at det offentlige skal gå foran og bruke sin markedsmakt til å redusere skadelig miljøpåvirkning og å bidra til mer klimavennlige løsninger i sine innkjøp.

Målet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan offentlige myndigheter gjennomfører sine anskaffelser for å bidra til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger. Undersøkelsen vil også belyse forhold som fremmer og hemmer det å ta klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser.

Dato for offentliggjøring kan bli endret.

Kategorier: Miljø

Spørsmål?

Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no