Dokument 3:2 Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2018

Riksrevisjonen legger fram tre nye undersøkelser og fem oppfølginger av tidligere undersøkelser av forvaltningen av statlig eide selskaper.

Offentliggjøres 26. november 2019 kl. 11.30

Riksrevisjonen legger fram tre nye undersøkelser og fem oppfølginger av tidligere undersøkelser av forvaltningen av statlig eide selskaper.

Nye forvaltningsundersøkelser

Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjoner av statlige selskaper

I 2019 følges det opp fem tidligere undersøkelser av statlige selskaper. Disse undersøkelsene fra Dokument 3:2 (2016–2017), behandlet av Stortinget i mai 2017, følges opp i 2019:

Kategorier: Helse Offentlig forvaltning Statlig eierskap