Dokument 3:2 Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2019

Vi kontrollerer hvordan statens eierinteresser blir ivaretatt i over 100 selskaper. Datoen er ikke endelig.

Offentliggjøres 15. desember 2020 kl. 12.00

Vi kontrollerer hvordan statens eierinteresser blir ivaretatt i over 100 selskaper. Datoen er ikke endelig.

Staten er en stor eier i selskaper. Mange av selskapene ivaretar samfunnskritiske oppgaver og utgjør en betydelig del av landets verdiskapning. Vi kontrollerer hvordan statens interesser blir ivaretatt i over 100 selskaper. Regionale helseforetak er blant selskapene. For regnskapsåret 2019 gjennomfører vi årlig kontroll og fem underliggende undersøkelser som berører følgende selskaper:

Datoen for publisering er ikke endelig bestemt. Vi regner med at den foreligger i desember 2020.

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Statlig eierskap

Spørsmål?

Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 sissel.helminsen@riksrevisjonen.no