Dokument 3:2 Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2020

Vi kontrollerer hvordan statens eierinteresser blir ivaretatt i over 100 selskaper.

Offentliggjøres 14. desember 2021 kl. 11.00

Vi kontrollerer hvordan statens eierinteresser blir ivaretatt i over 100 selskaper.

Staten er en stor eier i selskaper. Mange av selskapene ivaretar samfunnskritiske oppgaver og utgjør en betydelig del av landets verdiskapning. Vi kontrollerer hvordan statens interesser blir ivaretatt i over 100 selskaper. Regionale helseforetak er blant selskapene. 

To enkeltundersøkelser legges frem som del av kontrollen:

  • Helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr
  • Svalbardselskapenes håndtering av klimautfordringer

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Helse Statlig eierskap

Spørsmål?

Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no