Dokument 3 Kvaliteten på høyere utdanning

Vi undersøker om universiteter og høyskoler legger til rette for å videreutvikle kvaliteten i studieprogrammene, og hvor godt statlige virkemidler støtter opp under dette arbeidet.

Kvalitet i høyere utdanning innebærer at studentene skal

  • oppnå best mulig læringsresultater og personlig utvikling
  • møte relevante utdanninger som forbereder dem godt på fremtidig yrkeskarriere og aktiv deltakelse i et demokratisk og mangfoldig samfunn.

Det er også en ambisjon at studentene skal gjennomføre utdanningen mest mulig effektivt, og at utdanningene skal engasjere og motivere en større andel studenter til å fullføre på normert tid.

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Utdanning

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no