Dokument 3 Myndighetenes arbeid med å tilpasse bebyggelse og infrastruktur til et klima i endring

Vi undersøker myndighetenes arbeid med å tilpasse bebyggelse og infrastruktur til et klima i endring. Datoen for offentliggjøring er ikke endelig.

Offentliggjøres 15. desember 2021 kl. 11.00

Vi undersøker myndighetenes arbeid med å tilpasse bebyggelse og infrastruktur til et klima i endring. Datoen for offentliggjøring er ikke endelig.

Klimaendringer er et aktuelt tema. Hyppigere ekstremvær øker belastningen på samfunnets infrastruktur og bebyggelse, og gir store kostnader. Det er bakgrunnen for at vårt kollegium (styre) har vedtatt å sette i gang
denne undersøkelsen. Datoen for offentliggjøring er ikke endelig.

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Miljø

Spørsmål?

Bilde av Stian Fjelldal

Stian Fjelldal

Kommunikasjonsrådgiver

915 43 760 stian.fjelldal@riksrevisjonen.no