Dokument 3 Myndighetenes arbeid med å tilpasse bebyggelse og infrastruktur til et klima i endring

Vi undersøker myndighetenes arbeid med å tilpasse bebyggelse og infrastruktur til et klima i endring.

Offentliggjøres 15. februar 2022 kl. 11.00

Vi undersøker myndighetenes arbeid med å tilpasse bebyggelse og infrastruktur til et klima i endring.

Klimaendringer er et aktuelt tema. Hyppigere ekstremvær øker belastningen på samfunnets infrastruktur og bebyggelse, og gir store kostnader. Det er bakgrunnen for at vårt kollegium (styre) har vedtatt å sette i gang
denne undersøkelsen.

Datoen for offentliggjøring er ikke endelig.

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Miljø

Spørsmål?

Bilde av Stian Fjelldal

Stian Fjelldal

Kommunikasjonsrådgiver

915 43 760 sfj@riksrevisjonen.no