Dokument 3 Myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner

Vi undersøker myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner. Resultatet vil trolig foreligge i løpet av høsten 2021.

Offentliggjøres 14. desember 2021 kl. 13.00

Vi undersøker myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner. Resultatet vil trolig foreligge i løpet av høsten 2021.

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Kartlegginger anslår at mellom 75 000 og 150 000 personer utsettes for slik vold i Norge årlig. Vold i nære relasjoner kan i ytterste konsekvens føre til at liv går tapt. Strafferammen for å utøve vold i nære relasjonerer skjerpet i den nye straffeloven.

Målet med vår undersøkelse er å vurdere om myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger om å avdekke overgrep, ivareta voldsutsatte og straffeforfølge overgrep som allerede har skjedd.

Vi vet ikke den nøyaktige datoen for offentliggjøring før senere i prosessen.

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Familie og barn

Spørsmål?

Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aleksander.asheim@riksrevisjonen.no