Dokument 3 Myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner

Vi undersøker myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner.

Offentliggjøres 22. mars 2022 kl. 11.00

Vi undersøker myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner.

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Kartlegginger anslår at mellom 75 000 og 150 000 personer utsettes for slik vold i Norge årlig. Vold i nære relasjoner kan i ytterste konsekvens føre til at liv går tapt. Strafferammen for å utøve vold i nære relasjonerer skjerpet i den nye straffeloven.

Målet med vår undersøkelse er å vurdere om myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger om å avdekke overgrep, ivareta voldsutsatte og straffeforfølge overgrep som allerede har skjedd.

Datoen for offentliggjøring er ikke endelig.

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Familie og barn

Spørsmål?

Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no