Dokument 3 Myndighetenes kontroll med grensekryssende avfallstransport

Vi undersøker om myndighetenes kontroll med avfallseksport sikrer natur, helse og miljø.

Offentliggjøres 08. desember 2022 kl. 12.00

Vi undersøker om myndighetenes kontroll med avfallseksport sikrer natur, helse og miljø.

En betydelig mengde av avfallet som produseres i Norge eksporteres.

Eksport av avfall blir regulert av internasjonalt og nasjonalt regelverk.  Regelverket skal sikre at avfallet blir forsvarlig behandlet for å unngå skade på natur, helse og miljø.

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Klima/miljø

Spørsmål?

Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no