Dokument 3 Undersøkelse av miljøsamarbeid

Riksrevisjonen undersøker gjennomføringen av den norsk-russiske avtalen om miljøvernsamarbeid. Revisjonen gjennomføres i samarbeid med Den russiske føderasjons riksrevisjon.

Offentliggjøres 26. mars 2019 kl. 13.00

Riksrevisjonen undersøker gjennomføringen av den norsk-russiske avtalen om miljøvernsamarbeid. Revisjonen gjennomføres i samarbeid med Den russiske føderasjons riksrevisjon.

Revisjonen vil også utarbeide anbefalinger til myndighetene om utviklingen av samarbeidet. Revisjonen vektlegger forbedringsmuligheter for å videreutvikle og styrke miljøsamarbeidet. Undersøkelsen vektlegger perioden 2013‒2018, men den omfatter også årene fra oppstarten av samarbeidet med det nye Russland i 1992.

Se og hør presentasjon av undersøkelsen 26. mars kl. 13.

Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i følgende vedtak og forutsetninger fra Stortinget:

Kategorier:

Spørsmål?

Therese Johnsen

Ekspedisjonssjef

911 52 826

therese.johnsen@riksrevisjonen.no

Stein Morch

Pressekontakt

950 29 904

Stein.Morch@riksrevisjonen.no