Dokument 3 Oppfølging: Undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning

I 2017 viste vår undersøkelse at mange departementer og statlige virksomheter ikke praktiserte god nok arkivering og mulighet for innsyn. Det skyldtes både manglende kunnskap og lite brukervennlige arkivsystemer.

Offentliggjøres 07. desember 2021 kl. 12.00

I 2017 viste vår undersøkelse at mange departementer og statlige virksomheter ikke praktiserte god nok arkivering og mulighet for innsyn. Det skyldtes både manglende kunnskap og lite brukervennlige arkivsystemer.

Vi ser hvordan forvaltningen har fulgt opp våre funn og anbefalinger.

Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Stian Fjelldal

Stian Fjelldal

Kommunikasjonsrådgiver

915 43 760 sfj@riksrevisjonen.no