Dokument 3 Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet

Riksrevisjonen undersøker om Petroleumstilsynets tilsynspraksis sikrer helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Offentliggjøres 15. januar 2019 kl. 13.00

Riksrevisjonen undersøker om Petroleumstilsynets tilsynspraksis sikrer helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Følg offentliggjøringen

Her kan du følge offentliggjøringen 15. januar fra kl. 13.

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Petroleumsvirksomhet innebærer risiko for storulykker som kan få store konsekvenser for mennesker, miljø og materielle verdier. En sentral målsetting er at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet.

Målet med undersøkelsen er å vurdere om Petroleumstilsynets tilsynspraksis sikrer helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i følgende:

Kategorier: Arbeidsliv

Spørsmål?

Therese Johnsen

Ekspedisjonssjef

911 52 826

therese.johnsen@riksrevisjonen.no

Stein Morch

Pressekontakt

950 29 904

Stein.Morch@riksrevisjonen.no