Dokument 3 Politi- og lensmannsetaten måloppnåelse på sentrale oppgaver

Vi undersøker om politi- og lensmannsetatens måloppnåelse på sentrale oppgaver er i samsvar med Stortingets vedtak. Vi ser også på eventuelle årsaker til manglende måloppnåelse. Dato for offentliggjøring kan bli endret.

Offentliggjøres 22. februar 2022 kl. 11.00

Vi undersøker om politi- og lensmannsetatens måloppnåelse på sentrale oppgaver er i samsvar med Stortingets vedtak. Vi ser også på eventuelle årsaker til manglende måloppnåelse. Dato for offentliggjøring kan bli endret.

Sentrale oppgaver i politi- og lensmannsetaten er blant annet:

  • Responstid og tilgjengelighet
  • Straffesaksbehandling
  • Styring av ressurser i politidistriktene
Kategorier: Forsvar, sikkerhet og beredskap

Spørsmål?

Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no