Dokument 3 Resultatinformasjon om bistand til utdanning

Riksrevisjonen undersøker om Utenriksdepartementets sikrer god resultatinformasjon i bistandsforvaltningen. Undersøkelsen har særlig vekt på bistand til utdanning.

Offentliggjøres 07. mai 2019 kl. 13.00

Riksrevisjonen undersøker om Utenriksdepartementets sikrer god resultatinformasjon i bistandsforvaltningen. Undersøkelsen har særlig vekt på bistand til utdanning.

Målet med undersøkelsen

Målet er å vurdere Utenriksdepartementets arbeid med å sikre god resultatinformasjon i bistandsforvaltningen, med særlig vekt på bistand til utdanning.

Det er Utenriksdepartementet, enten sentralt eller ved utenriksstasjonen, eller Norad som fram til 2017 har forvaltet prosjekter og programmer til utdanningsbistand. Fra og med 2017 har Norad i stor grad overtatt forvaltningsansvaret for bistand til utdanning.

Undersøkelsen vil omfatte både Utenriksdepartementet sentralt og ved utenriksstasjonen, og Norad.

Kategorier:

Spørsmål?

Therese Johnsen

Ekspedisjonssjef

911 52 826

therese.johnsen@riksrevisjonen.no

Stein Morch

Pressekontakt

950 29 904

Stein.Morch@riksrevisjonen.no