Dokument 3 Rovviltforvaltningen

Riksrevisjonen undersøker om myndighetene legger opp til å nå det todelte målet om bærekraftige bestander av rovvilt og en livskraftig beitenæring.

Offentliggjøres 18. juni 2019 kl. 13.00

Riksrevisjonen undersøker om myndighetene legger opp til å nå det todelte målet om bærekraftige bestander av rovvilt og en livskraftig beitenæring.

Målet med undersøkelsen

Målet er å vurdere om Klima- og miljødepartementet gjennom rovviltforvaltningen, og i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet, legger til rette for å oppnå Stortingets todelte mål om bærekraftige bestander av rov og en livskraftig beitenæring.

Kategorier:

Spørsmål?

Therese Johnsen

Ekspedisjonssjef

911 52 826

therese.johnsen@riksrevisjonen.no

Stein Morch

Pressekontakt

950 29 904

Stein.Morch@riksrevisjonen.no