Dokument 3 Saksbehandlingstid i domstolene

Riksrevisjonen undersøker saksbehandlingstiden og effektiviteten i tingrettene og lagmannsrettene.

Offentliggjøres 22. oktober 2019 kl. 11.30

Riksrevisjonen undersøker saksbehandlingstiden og effektiviteten i tingrettene og lagmannsrettene.

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 Siri-Bentserud.Wingerei@riksrevisjonen.no