Dokument 3 Samiske elevers rett til opplæring i og på samisk

Riksrevisjonen undersøker samiske elevers rett til undervisning i og på samisk.

Offentliggjøres 26. november 2019 kl. 11.30

Riksrevisjonen undersøker samiske elevers rett til undervisning i og på samisk.

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Utdanning

Spørsmål?

Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 sissel.helminsen@riksrevisjonen.no