Dokument 3 Styring av IT-utviklingen i helsesektoren

Vi undersøker styring av IT-utviklingen i helsesektoren. Datoen er ikke endelig.

Offentliggjøres 16. februar 2021 kl. 12.00

Vi undersøker styring av IT-utviklingen i helsesektoren. Datoen er ikke endelig.

Datoen for publisering er ikke endelig bestemt. Vi regner med at den foreligger i januar 2021.

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Helse

Spørsmål?

Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 sissel.helminsen@riksrevisjonen.no