Jobb i Riksrevisjonen

Jobb i Riksrevisjonen

Alle ledige stillinger blir fortløpende annonsert på denne siden. Velkommen som jobbsøker hos oss!

Publisert 06.12.2018

Ledige stillinger

Anskaffelsesrådgiver


Til økonomiseksjonen søker vi etter en anskaffelsesrådgiver som vil jobbe med mange spennende og utfordrende oppgaver. Seksjonen har 10 høyt kompetente og engasjerte medarbeidere.


Økonomimedarbeider - internbudsjett/prognoser


Til økonomiseksjonen søker vi etter en dyktig seniorrådgiver/rådgiver med ansvar for utarbeidelse og oppfølging av internbudsjett og utarbeidelse av prognoser. Seksjonen har 10 høyt kompetente og enga...


Økonomimedarbeider - årsavlutning og SRS-regnskap


Til økonomiseksjonen søker vi etter en dyktig seniorrådgiver som vil få ansvar for årsavslutning og SRS-regnskap. Seksjonen har 10 høyt kompetente og engasjerte medarbeidere.


Revisor med spesialistkompetanse innen IT (Kristiansand)


Vi styrker vårt IT-revisjonsmiljø og søker en revisor med stor interesse for IT-relaterte problemstillinger i revisjonen. Personen vi ansetter vil jobbe med komplekse og utfordrende revisjoner i stats...


Finansielle IT-revisorer

Riksrevisjonen søker 3 revisorer med interesse for og kompetanse innen revisjon av IT-intensive organisasjoner. Vi utvider vårt gode IT revisjonsmiljø for å møte mulighetene og utfordringene ...

 

Riksrevisjonen behandler ikke åpne søknader.

Oppdater CV-en din

Spørsmål? Send en e-post til postmottak@riksrevisjonen.no.

Hvorfor søke jobb hos oss?

I Riksrevisjonen får du mulighet til å jobbe med viktige saker for samfunnet og bidra til demokratisk åpenhet - en meningsfull jobb der du kan være med på å legge grunnlaget for endring, diskusjoner og beslutninger som faktisk påvirker norske borgere.

Våre medarbeidere har mange ulike utdanningsbakgrunner, blant annet økonomer, revisorer, jurister og samfunnsvitere.

Rekrutteringsprosessen

 • Søk på stilling

  Du søker på ledige stillinger hos oss via rekrutteringsportalen WebCruiter.

 • Intervju

  Aktuelle kandidater til intervju vil kort tid etter søknadsfristen bli kontaktet av oss. Intervjuene foregår der stillingen er plassert, altså på hovedkontoret i Oslo eller på regionskontoret der du har søkt jobb.

 • Innstilling og tilsetting

  Etter at alle intervjuene er gjennomført, blir det skrevet en innstilling. Dette er en begrunnet rangering av kandidatene som har vært inne til intervju. På bakgrunn av innstillingen vedtar enten ansettelsesrådet eller riksrevisorkollegiet i Riksrevisjonen hvem som skal få tilbud om ansettelse.

 • Tilbud og beskjed til alle

  Når tilbudet er akseptert, får samtlige søkere til stillingen beskjed om utfallet.

Hva kan vi tilby?

Opplæring og kompetanseutvikling

I Riksrevisjonen får du en omfattende opplæring og kompetanseutvikling, enten du jobber med revisjon, administrasjon og ledelse.

 • Nye revisjonsmedarbeidere får et toårig opplæringsprogram innenfor den revisjonstypen de skal arbeide med.
 • Andre medarbeidere skal hvert år gjennomføre minst 35 timer med arbeidsrelaterte kompetanseutviklingstiltak.
 • For nye ledere har vi en mentorordning.
 • Alle medarbeidere kan søke om stipend til etter- og videreutdanning.
 • Medarbeidere kan hospitere i andre avdelinger og seksjoner internt, i norske organisasjoner, i forvaltningen eller i internasjonale organisasjoner.

Gode arbeidsvilkår

Riksrevisjonen tilbyr kompetanseutvikling og en god blanding av selvstendig ansvar og samarbeid. Hos oss får du

 • jobbe i et spennende fagmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • et godt arbeidsmiljø med store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • muligheter for å jobbe internasjonalt
 • pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid

Riksrevisjonen er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA-bedrift). Det betyr at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.