Riksrevisjonens tiltak mot koronaviruset

Fra 12. mars skjerpet Riksrevisjonens ledelse tiltakene mot koronaviruset for å hindre smitte og smittespredning.

«Dette er en svært alvorlig og krevende situasjon. Riksrevisjonen må ta samfunnsansvar og vi har derfor skjerpet tiltakene våre for å bidra til å hindre smitte og smittespredning. Det er sannsynlig at våre revisjoner og undersøkelser blir noe forskjøvet i tid. Det viktigste nå, er å sikre liv og helse», sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Pågående revisjoner og undersøkelser

Vi har mange pågående revisjoner og undersøkelser, og disse kan bli forskjøvet i tid. Koronakrisen er en krevende situasjon for departementene og store deler av statsforvalningen, og våre revisjonsaktiviteter skal ikke gå ut over deres arbeid med krisen.

Vi vurderer fortløpende hvordan arbeidet vårt kan gjøres på en hensiktsmessig måte. Vi er i dialog med hvert enkelt departement og virksomhet for å finne ut hvilke revisjonsaktiviteter som kan gjennomføres og hvilke frister som må endres.

De fleste av våre ansatte jobber hjemmefra. De kan kontaktes på telefon og e-post. Vi håper på forståelse for at ting kan ta noe lenger tid enn normalt.

Spørsmål

Kontakt oss gjerne på: