Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Offentlig journal

Offentlig journal - Riksrevisjonen

Riksrevisjonens offentlige journal inneholder offentlige opplysninger om dokumenter som er kommet inn til eller sendt fra Riksrevisjonen. Journalen, som du finner gjennom lenken til høyre, er søkbar fra og med november 2009. For å se tidligere journalføringer, kontakt vårt postmottak.

Begjæring om innsyn

Begjæring om innsyn i Riksrevisjonens dokumenter kan skje skriftlig eller muntlig. Normalt vil dokument det er gitt innsyn i bli sendt i posten i løpet av 1-3 dager. Avslag på innsyn vil bli meddelt per brev. I brevet begrunnes avslaget, og det blir gitt opplysninger om klagefrist og behandlingstid for klager.

Begjæring om innsyn i et dokument kan sendes Riksrevisjonen fra nettstedet, via e-post til postmottak@riksrevisjonen.no eller per brev til Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo.

Unntatt offentlighet

Dokumenter kan være unntatt offentlighet ut fra ulike bestemmelser i lov og instruks om Riksrevisjonen eller annet lovverk. Dokumenter gradert etter lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) registreres fra og med 1. mai 2016 i egen journal. 

Utsatt offentlighet (Lov om Riksrevisjonen § 18.2)

Dokumenter kan også ha utsatt offentlighet. Det vil si at dokumenter i tilknytning til saker som Riksrevisjonen vurderer å legge fram for Stortinget, unntas offentlighet for en viss tid. Utsatt offentlighet omfatter alle dokumenter som utveksles mellom Riksrevisjonen og forvaltningen som ledd i gjennomføringen av regnskapsrevisjonen, forvaltningsrevisjonen og selskapskontrollen.

  • Utsatt offentlighet for dokumenter knyttet til regnskapsrevisjon og selskapskontroll oppheves når resultatene av revisjonen/kontrollen for det regnskapsår dokumentene relaterer seg til er rapportert til Stortinget. 
  • Utsatt offentlighet for dokumenter i en forvaltningsrevisjon oppheves når saken er overlevert Stortinget, eller det er besluttet å avslutte revisjonen uten å sende saken til Stortinget.

Fortløpende oversikt over saker som har opphevet utsatt offentlighet finnes i lenken på høyre side.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843