Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > – Anskaffelsen av nye helikoptre til Sjøforsvaret har sviktet på en rekke områder
Marineskip, flyvende helikopter, kystvaktpersonell, helikopter på skipsdekk. Fotografier: Forsvaret

– Anskaffelsen av nye helikoptre til Sjøforsvaret har sviktet på en rekke områder

​Leverandøren av nye helikoptre til Forsvarets kystvaktskip og fregatter har en stor del av ansvaret for forsinkelsene, men Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell og Forsvaret har heller ikke fulgt opp anskaffelsen godt nok. Leveransen av NH90-helikoptrene ser ut til å ta 14 år lenger enn avtalt. – Det har vært mangler i kontrakten, dårlig planlegging og manglende koordinering og styring i lange perioder, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 25.10.2018 13:00

​Dokument 3:3 (2018–2019) Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelsen av maritime helikoptre til Forsvaret (NH90) er overlevert Stortinget 25. oktober.

Stortingets forutsetninger med vedtakene av flere proposisjoner om anskaffelsen i perioden 2000–2012 er ikke oppfylt. Dette gjelder både at de 14 helikoptrene skulle være levert i løpet av 2008, og deres operative evne. Så langt er det levert åtte helikoptre, seks av disse i en øvelsesversjon. Siste leveranse antas nå å bli i 2022, men det er fortsatt stor usikkerhet om leveransen og innfasingen.

De som er levert, har så langt gitt få flytimer, er vesentlig mindre tilgjengelig enn forutsatt og har svært begrenset operativ virksomhet. I 2017 var kun ett helikopter tilgjengelig – de øvrige ventet på reservedeler og vedlikehold. Vedlikeholdsbehovet har vist seg å være cirka 15 ganger større enn forutsatt for endelig versjon. Driftskostnadene ser ut til å bli svært høye. 

Det var forutsatt at det skulle velges helikopter med kjent teknologi og dokumentert driftssikkerhet. Kontrakten som ble inngått i 2001, var med et selskap eid av fire selskaper i fire land, Nato Helicopter Industries (NHI), uten produksjonserfaring og med et nytt, uprøvd helikopter.

– NHI har åpenbart mye av ansvaret for forsinkelsene. Samtidig er viktige forutsetninger for anskaffelsen ikke fulgt opp godt nok på norsk side. Det er kritikkverdig at Forsvarsdepartementet og Forsvaret ikke gikk grundigere inn i grunnlaget for å velge NH90, og ikke tok risikoen på større alvor, sier Foss.

Kontrakten ble ikke godt nok kvalitetssikret, og har blant annet vist seg å ha for lavt tak for dagmulkter som tiltak mot forsinkelser, og svak vedlikeholdsgaranti. Det har gitt leverandøren svake insentiver til å overholde leveranseforpliktelser. Kontrakten har heller ikke sikret stabil forsyning av reservedeler.

– I Forsvaret har verken planleggingen, bemanningen eller koordineringen av de involverte vært god nok, framholder Foss. Det har manglet grunnleggende planverk for vedlikehold, forsyning og drift av materiellet. Et utkast til driftsplan for materiell forelå først i juli 2017, og ble nylig godkjent.

Behovet for samordning av mange aktører i en svært sammensatt og omfattende prosess har vært undervurdert.

– Svak planlegging av et så stort prosjekt med så mange aktører, delleveranser og stort behov for koordinering, har vært en viktig årsak til den svake framdriften. For lite bemanning innen både vedlikehold, reservedels¬forsyning og anskaffelser har også bidratt til forsinkelsene, konstaterer Foss.

NH90-prosjektet har manglet én aktør, overordnet alle de andre, som har tatt ansvaret for effektiv samordning og beslutningstaking. Forsvarsdepartementet har vært distansert og utydelig som prosjekteier, og ikke hatt god nok styring til å fange opp utfordringene, slik at det ble iverksatt tiltak i tide, påpeker Riksrevisjonen.

– Departementets sene involvering er etter vår mening alvorlig, særlig sett på bakgrunn av det økonomiske omfanget og de store operative konsekvensene for fartøyene, sier Foss.

Forsvarsdepartementet har også gitt Stortinget lite informasjon, mener Riksrevisjonen.

– Dette gjelder blant annet at også forhold hos Forsvaret og Forsvarsmateriell, ikke bare leverandøren, har bidratt til forsinkelsene, at det ikke er informert om det svært lave antallet flytimer som har vært mulig med helikoptrene, knapp informasjon om innfasingen på fartøy, og lite om de alvorlige konsekvensene for fregattenes og kystvaktskipenes evne til å løse sine oppgaver, sier Foss.

Du finner undersøkelsen gjennom lenke til høyre.

 Kontaktpersoner

Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, tlf. 911 52 826 og kommunikasjonsrådgiver Stein Morch, tlf. 950 29 904

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843