Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > NAVs oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne: Mål om flere i arbeid ikke nådd
Dokumentets forsideillustrasjon: Balansesykling, ord, siluetter, fabrikk

NAVs oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne: Mål om flere i arbeid ikke nådd

​Til tross for nye metoder for oppfølging og innføring av arbeidsavklaringspenger, kommer ikke flere med nedsatt arbeidsevne i arbeid. Halvparten av de som fikk nedsatt arbeidsevne i 2010 var fremdeles under oppfølging etter tre år. – Den arbeidsrettede oppfølgingen i NAV bør styrkes, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 25.06.2014 11:00

Dokument 3:10 (2013–2014) Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne ble overlevert Stortinget 25. juni 2014.

Undersøkelsen viser at bruk av ny oppfølgingsmetodikk rettet mot personer med nedsatt arbeidsevne ikke har ført til at flere kommer i arbeid. Blant de som fikk nedsatt arbeidsevne i 2010, var andelen som var kommet i arbeid i løpet av to år, mindre enn blant de som fikk nedsatt arbeidsevne i 2008.

– Arbeids- og sosialdepartementet bør skaffe seg bedre informasjon om hvorfor det har vært en reduksjon i andelen som avklares tidlig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. – Dette er viktig for å kunne oppnå de ønskede effektene av den nye metodikken og innføringen av arbeidsavklaringspenger. Det bør ses nærmere på målrettede tiltak som kan redusere tiden personer med nedsatt arbeidsevne er under oppfølging av NAV.

Det er også rettet for lite oppmerksomhet mot brukernes muligheter for arbeid, viser undersøkelsen. Verken i arbeidsevnevurderingene fra 2010 eller i 2012 ble det i tilstrekkelig grad gjort vurderinger av mulighetene for arbeid.

– Den arbeidsrettede oppfølgingen i NAV bør styrkes med en mer konkret, helhetlig og forpliktende planlegging, og mer oppmerksomhet mot arbeidsmuligheter i oppfølgingen, sier Foss.

Undersøkelsen viser også at det er svak styring av kvaliteten på oppfølgingsarbeidet ved NAV-kontorene.

– For å sikre god utvikling av kvaliteten i oppfølgingen av personer med nedsatt arbeidsevne, anbefaler vi å styrke veilederkompetansen, kunnskapen om arbeidsmarkedet og ledelseskompetansen ved NAV-kontorene, avslutter Foss.

Statsråden viser i sitt svar til at han ikke er fornøyd med resultatene på området. Det er derfor en prioritert oppgave å finne løsninger som gjør at flest mulig med nedsatt arbeidsevne kommer ut i jobb.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:10 (2013–2014), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Innholdsredigering

Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, tlf. 911 52 826

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843