Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Mange feil ved ligningen og for lite oppfølging av utenlandske skattytere
Illustrasjon: ID-kort, maler, kakediagram, kart over Nord-Europa

Mange feil ved ligningen og for lite oppfølging av utenlandske skattytere

​Skattleggingen av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge preges av komplisert regelverk og lite oversikt. Dette gir ofte feil ved ligningen. – Det er kritikkverdig at Finansdepartementet og skatteetaten ikke har gjort mer for å oppnå riktigere beskatning og bedre oppfølging av dette området, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 10.05.2016 13:00

Dokument 3:11 (2015–2016) Riksrevisjonens undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge ble overlevert Stortinget 10. mai. Undersøkelsen omfatter skatteetatens arbeid med korrekt og effektiv fastsettelse av skatt for denne gruppen.

Utvidelsen av EØS-området fra 2004 har økt tilstrømmingen av arbeidskraft til Norge. Mange utlendinger er i landet på korte opphold, og får et såkalt D-nummer i folkeregisteret. Dette gis til personer som har til hensikt å oppholde seg i Norge i inntil seks måneder.

Den store økningen av utenlandske skattytere og komplisert regelverk gjør skattleggingen av denne gruppen omfattende og skaper mye feil. Skatteetaten har ofte ikke nok opplysninger til å kunne fastsette riktig skatt, og i tillegg blir mange utenlandske næringsdrivende skjønnslignet. Mange utlendinger betaler dermed enten for mye eller for lite skatt. Riksrevisjonens undersøkelse viser at regelverket er komplisert både for skattytere og saksbehandlere, at det er stor variasjon i behandlingen av sammensatte saker og at det stilles ulike krav til dokumentasjon. Det er stort behov for informasjon til utenlandske arbeidstakere.

– Problemene med komplisert regelverk har vært kjent lenge, men Finansdepartementet har gjort lite for å oppnå riktigere og mer effektiv ligningsbehandling, påpeker Foss. Skatteregionene har i flere år ønsket forenkling.

Skatteetaten har ikke god nok oversikt over utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende i Norge. En del skattytere møter ikke til identitetskontroll, og næringsdrivende kan få D-nummer fra Brønnøysundregistrene uten å møte til kontroll. Dette kan videre føre til saksbehandling på feilaktig grunnlag hos flere etater som baserer seg på at folkeregisteret har korrekt informasjon, som NAV og Utlendingsdirektoratet.

– Det er alvorlig at dette også gir kriminelle mulighet til å skaffe seg oppdrag for det offentlige, eller på annen måte misbruke offentlige ordninger og systemer, sier riksrevisor Foss.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no . Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:11 (2015–2016), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktpersoner

Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy, tlf. 22 24 12 09, mobil 922 16 345 

Kommunikasjonsrådgiver Susanne Berg-Hansen, mobil 959 33 834

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843