Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > En tredel av bygningsmassen til universiteter og høgskoler er i en dårlig tilstand

En tredel av bygningsmassen til universiteter og høgskoler er i en dårlig tilstand

En tredel av statlig bygningsmasse i universitets- og høgskolesektoren har en dårlig tilstand, og dette gjelder særlig bygg som Kunnskapsdepartementet og utdanningsinstitusjonene har ansvar for. – Kunnskapsdepartementet bør følge opp mer aktivt at utdanningsinstitusjoner som forvalter egne bygg har god eiendomsforvaltning, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 11.12.2012 12:30

Dokument 3:4 (2012-2013) Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren ble overlevert Stortinget 11. desember 2012.

Høgskoler som forvalter egne bygg vurderer selv at 74 prosent av deres bygningsmasse har symptomer på dårlig teknisk tilstand. Universiteter med tilsvarende forvaltningsansvar vurderer at dette gjelder 40 prosent for deres del, mens Statsbygg vurderer at dårlig teknisk tilstand omfatter 19 prosent av den bygningsmassen de forvalter i denne sektoren.

Deler av bygningsmassen har en så dårlig teknisk tilstand at det innebærer avvik fra lover og forskrifter, og dette kan ha negative konsekvenser for brukspotensial og arealutnyttelse, konstaterer Riksrevisjonen.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at samtidig som deler av bygningsmassen i universitets- og høgskolesektoren har fått en bedret teknisk tilstand, har tilstanden blitt dårligere for 19 prosent av den samlede bygningsmassen.

– Dette er en stor utfordring for utdanningsinstitusjoner som forvalter egne bygg, og det har i perioden 2007–2011 heller ikke vært investert nok i bygningsmassen til å opprettholde dens verdi, konstaterer riksrevisor Kosmo.

Riksrevisjonen påpeker at utdanningsinstitusjoner som forvalter egne bygg vil ha store utfordringer med å bringe bygningsmassens tekniske tilstand på et akseptabelt nivå med dagens vedlikeholds- og investeringsnivå.

Bygningsmasse forvaltet av Statsbygg har en bedre teknisk tilstand. Statens husleieordning gir økonomisk grunnlag for regelmessig vedlikehold av denne bygningsmassen.

– Utdanningsinstitusjoner som forvalter egne bygg bør utforme sine internhusleieordninger slik at de også i større grad gir økonomisk dekning for vedlikehold, sier Kosmo.

Kunnskapsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirke-departementet uttaler at de vil følge opp anbefalingene i rapporten.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbok-forlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:4 (2012–2013), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, tlf. 22 24 11 74, mobil 911 52 826

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843