Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Fortsatt mye bruk av papir ved utveksling av pasientopplysninger
Dokumentets forsideillustrasjon: Lege, konvonlutter, pc, helsekors

Fortsatt mye bruk av papir ved utveksling av pasientopplysninger

​Meldingsutveksling mellom helseforetak, kommuner og legekontor kjennetegnes fortsatt ved mye bruk av papir. Den elektroniske samhandlingen er kommet klart lengst mellom helseforetak og legekontor. – Det gjenstår en betydelig innsats for å nå Stortingets mål om at alle aktørene skal ha kommet i gang med meldingsutveksling innen utgangen av 2014, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 25.03.2014 12:30

Dokument 3:6 (2013–2014) Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren ble overlevert Stortinget 25. mars 2014.

Meldingsutveksling mellom helseforetak og mellom helseforetak og kommunale pleie- og omsorgstjenester kjennetegnes i stor grad ved bruk av papir, herunder faks. Mellom helseforetak og legekontor er det utstrakt bruk av elektroniske meldinger. Likevel sendes pasientopplysninger ofte samtidig både elektronisk og på papir, noe som innebærer bruk av doble rutiner og merarbeid for aktørene.

Bruk av papir og doble rutiner innebærer at meldingsutvekslingen ikke utføres effektivt, og at de opprinnelige nasjonale målene for arbeidet ikke er nådd.

Alle nødvendige nasjonale standarder for meldingsutveksling er ikke utviklet. Videre er tekniske løsninger som allerede er utviklet, ikke tatt i bruk av alle aktørene eller de benyttes ikke i tråd med forutsetningene. Dette er viktige årsaker til fortsatt bruk av papir i meldingsutvekslingen.

- Adresseregisteret fungerer heller ikke tilfredsstillende. Et velfungerende adresseregister er viktig for at meldinger skal nå riktig mottaker og for at det skal bli en sikker utveksling av pasientopplysninger, sier Per-Kristian Foss.

Helse- og omsorgsdepartementets styring og virkemiddelbruk har ikke vært tilstrekkelig tilpasset mål, status og utfordringer på området.

– For å sikre standardiserte løsninger, framdrift i innføringen av elektronisk meldingsutveksling og legge til rette for avvikling av papirrutiner, må nå tekniske mangler og svakheter utvikles og utbedres, sier Per-Kristian Foss.

Statsråden er enig med Riksrevisjonen i at Helsedirektoratet bør utvikle alle nødvendige nasjonale meldingsstandarder og vil følge opp Norsk Helsenett SFs utvikling og forbedring av Adresseregisteret. Statsråden vil også følge opp de regionale helseforetakene slik at utviklede tekniske løsninger blir innført og tatt i bruk. Statsråden mener at den samlede virkemiddelbruken har gitt en positiv vekst i bruk av elektroniske meldinger og at det siden 2012 har vært stor aktivitet hos aktørene. Statsråden varsler en gjennomgang av ikt-organiseringen i helse- og omsorgssektoren.

Riksrevisjonen er enig i at det har vært en positiv utvikling siden 2012, men vurderer at det fortsatt er behov for en betydelig innsats for å nå målet om at alle aktørene skal ha etablert elektronisk meldingsutveksling innen utgangen av 2014. Helse- og omsorgsdepartementet bør derfor styrke den samlede virkemiddelbruken for å sikre framdrift i arbeidet med at helseforetak, kommuner og legekontor etablerer en effektiv og sikker elektronisk meldingsutveksling.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:6 (2013–2014), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, tlf. 22 24 11 74, mobil 911 52 826

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843