Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Fagopplæring i bedrift bør følges opp bedre

Fagopplæring i bedrift bør følges opp bedre

Lærebedriftene og fylkeskommunene etterlever ikke opplæringslovens bestemmelser godt nok, og den statlige oppfølgingen av fagopplæringen har svakheter. – Kunnskapsdepartementet bør vurdere tiltak for bedre oppfølging og etterlevelse av regelverket på området, sier riksrevisor Jørgen Kosmo. 
Publisert 19.02.2013 12:30

Dokument 3:6 (2012-2013) Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift ble overlevert Stortinget 19. februar 2013.

Mangel på læreplasser øker risikoen for at mange ungdommer ikke fullfører fag- og yrkesopplæringen. Læreplassituasjonen har blitt bedre, men det er fortsatt mange som står uten læreplass etter fullført skoledel av fag- og yrkesopplæringen.

– Det er positivt at det i 2012 er inngått en ny samfunnskontrakt mellom myndighetene og partene i arbeidslivet om flere læreplasser, sier Kosmo.

Mange lærebedrifter etterlever ikke opplæringslovens bestemmelser om intern plan for opplæringen, internt kvalitetssikringssystem og årlig rapportering til fylkeskommunene. I en spørreundersøkelse oppgir 20 prosent av opplæringskontorene og 32 prosent av de enkeltstående lærebedriftene at de i 2011 ikke har gitt fylkeskommunen rapport om opplæringen.

Flere fylkeskommuner har ikke et godt nok system for vurdering av om lovens krav til kvalitet i fagopplæring i bedrift oppfylles.

– Kunnskapsdepartementet bør følge opp at fylkeskommunene har et forsvarlig system for dette, slik at det blir bedre etterlevelse av regelverket for fagopplæringen, sier Kosmo.

Sentrale myndigheter har ikke god nok, systematisert kunnskap om fylkeskommunenes og lærebedriftenes oppfølging av det faglige innholdet i fagopplæringen. Fag- og yrkesopplæringen har i 2006–2011 heller ikke vært prioritert i statlige tilsyn.

En spørreundersøkelse viser at 19 prosent av opplæringskontorene og 25 prosent av de enkeltstående lærebedriftene opplever kompetansemålene i læreplanene som lite relevante for opplæringen.

– Kunnskapsdepartementet bør vurdere å styrke tilsynsfunksjonen og arbeidet med læreplaner, sier riksrevisor Kosmo.

Statsråden viser til at Kunnskapsdepartementet i samråd med KS vil vurdere hvordan man best kan følge opp fylkeskommunenes etterlevelse av regelverket. Statsråden framhever at det er viktig å spre erfaringer fra fylkeskommuner som oppfyller kravene i opplæringsloven til andre fylkeskommuner. Det vises også til at Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet vil vurdere behov for endringer i læreplanene i samråd med partene i arbeidslivet.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:6 (2012–2013), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy,
tlf. 22 24 12 09, mobil 922 16 345

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843