Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Svak koordinering av forskningspolitikken

Svak koordinering av forskningspolitikken

- Kunnskapsdepartementet benytter i for liten grad virkemidlene det har til å koordinere forskningspolitikken, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 08.11.2012 12:00

Dokument 3:3 (2012-2013) Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken ble overlevert Stortinget 8. november 2012.

Det tverrdepartementale arbeidet med nasjonale forskningsstrategier har i begrenset grad vært koordinert av Kunnskapsdepartementet, og har heller ikke blitt drøftet i departementenes forskningsutvalg (DFU).

- Dette svekker oppfølgingen av hovedprioriteringene i forskningspolitikken, sier Kosmo.

Kunnskapsdepartementet har ikke budsjettmøter med departementene for å drøfte de overordnede forskningspolitiske prioriteringene i statsbudsjettet, og heller ikke i DFU skjer slike drøftelser.

Forskningsrådets budsjettforslag skal bidra til å sikre helheten i forskningspolitikken. Detaljstyring fra departementene begrenser fortsatt Forskningsrådets muligheter til dette.

- Kunnskapsdepartementet må ta ytterligere grep for å sikre mer koordinerte styringssignaler overfor rådet, sier riksrevisoren.

Selv om Kunnskapsdepartementets oppfølging av forskningssamarbeidet med EU vurderes som god, viser Riksrevisjonens undersøkelse at det er behov for tydeligere rådgivning fra Forskningsrådet om prioriteringene. Utviklingen i det europeiske forskningssamarbeidet innebærer økende finansieringsutfordringer.

- Departementet bør derfor i større grad sikre at dette forsknings-samarbeidet blir inkludert i budsjettdiskusjonene med øvrige departementer, avslutter riksrevisor Jørgen Kosmo.

Statsråden ser Riksrevisjonens undersøkelse som nyttig i arbeidet med den kommende forskningsmeldingen og har igangsatt oppfølging av flere av anbefalingene.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre. Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:3 (2012-2013), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Helge Strand Østtveiten. Telefon:
22 24 14 60/958 37 312

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843