Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > – Jagerflysalg med dårlig styring og kontroll
Illustrasjon: Sedler, jagerfly (Foto: Shutterstock.com), blå kamuflasje, arkivskuff

– Jagerflysalg med dårlig styring og kontroll

​Både Forsvaret og Forsvarsdepartementet hadde mangelfull intern kontroll i prosessen med salget av F-5 jagerfly, som pågikk fra 1999 til 2015. Det har vært svak dokumentasjon, arkivering og sporbarhet i salgsprosessen i Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet. – Forsvarsmyndighetene hadde ved salgsforsøket i 2003 mangelfull forståelse for reglene for eksport av militært materiell, og dette er svært alvorlig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 02.05.2017 12:00

Dokument 3:7 (2016–2017) Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly er overlevert Stortinget 2. mai.

Forsvaret fikk i 2015 solgt to av opprinnelig 15 F-5 jagerfly for i overkant av 200 000 kroner til det private, amerikanske selskapet Northern General Leasing LCC (NGL). Tolv av flyene er gitt bort til skoler og et museum, og ett brukes til øving. Alle flyene ble første gang lagt ut for salg i 2002 med en minstepris på 100 millioner kroner. Stortinget har bedt Riksrevisjonen om å gå gjennom hele salgsprosessen.

Riksrevisjonen har funnet alvorlige mangler på flere områder. Det gjelder både forståelse av regelverk for eksportkontroll, sporbarhet av viktig dokumentasjon, likebehandling av mulige kjøpere og tilrettelegging for å oppnå best mulig økonomisk resultat av salget.

– Forsvarets interne kontroll har vært for dårlig, og Forsvarsdepartementet har ikke fulgt opp sitt overordnede ansvar godt nok, påpeker Foss.

Et salgsforsøk til Hellas i 2003 viste seg å involvere en sentral representant for israelsk forsvarsindustri. Forsvaret hadde ikke sjekket eierforholdene før det skrev under på en bindende avtale med et antatt gresk selskap høsten samme år.

– Riksrevisjonen mener at saken illustrerer manglende rutiner for kontroll av mulige kjøpere av forsvarsmateriell, til tross for Forsvarets ansvar som eksportør. Dette er svært alvorlig, siden kontroll av mulige kjøpere skal bidra til å sikre at Norge ikke selger militært materiell til områder der det er krig eller der krig truer, sier Foss.

Verken Forsvaret, Forsvarsdepartementet eller Utenriksdepartementet har hatt god nok arkivering og dokumentasjon av salgsprosessen. Forsvarets logistikkorganisasjon har ikke hatt rutiner og systemer som har sikret at viktig dokumentasjon ble arkivert, og det foreligger ikke alltid begrunnelse for de beslutningene som er tatt. I Forsvars-departementet er det flere tilfeller av at saksbehandlingen ikke er dokumentert og at dokumentasjon ikke finnes. Utenriksdepartementet mangler journal som gir oversikt over dokumentene om F-5-flyene i arkivet for eksportkontroll, og har ulike versjoner av dokumenter der det har vært uklart hva som er endelig versjon. Det er også tilfeller av arkivverdige e-poster som ikke er arkivert. – Dette er sterkt kritikkverdig, sier Foss.

Riksrevisjonen konstaterer at det i salgsprosessen har vært flere brudd på prinsippet om likebehandling av mulige kjøpere, og at det i det endelige salget ikke ble lagt til rette for å oppnå best mulig pris.

– Flyene var i mange år lagret hos selskapet NGL, som til slutt kjøpte flyene. Ansatte i NGL var til stede under forhandlingene med Spania i 2014 og overhørte prisen Norge var villig til å selge flyene for. Dette kan ha medvirket til at prisen til NGL ble så lav som 116 000 kroner per fly. NGL var så sent som i 2012 villig til å betale 5,1 millioner kroner per fly, sier Foss.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenke til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes sikkerhets -og serviceorganisasjon, telefon 22 24 00 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:7 (2016−2017), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktpersoner

Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy, tlf. 22 24 12 09, mobil 922 16 345 Kommunikasjonsrådgiver Stein Morch, mobil 950 29 904

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843