Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > – Planleggingstiden for store samferdselsprosjekter er fortsatt ikke redusert
Togskinner, tog, vei over fjellet. Fotografier: Scanstockphoto/BF Sandnes, Thor Jorgen Udvang og Andrey Armyagov

– Planleggingstiden for store samferdselsprosjekter er fortsatt ikke redusert

​Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023 satte et mål om å halvere den anslåtte planleggingstiden på ti år for store samferdselsprosjekter. I den følgende planen for 2018–2029 ble målet endret til å effektivisere planprosessene og å redusere planleggingstiden. – Vår undersøkelse gir ingen indikasjoner på at planleggingstiden er redusert for samferdselsprosjekter som gjennomgår alle fasene i planprosessen, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 25.10.2018 13:00

Dokument 3:4 (2018–2019) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter ble overlevert Stortinget 25. oktober.

Regelverket for planprosesser stiller krav til hvordan store samferdselsprosjekter skal utredes og planlegges. Planprosessene skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning fra alle berørte interesser og myndigheter. Det skal også legges vekt på langsiktige løsninger og utredning av konsekvenser.

– Plansystemets krav til utredning og medvirkning bidrar til at det vil ta lang tid å gjennomføre planprosesser. Det er derfor en konflikt mellom målet om raske planprosesser og målet om å gjennomføre planprosesser i henhold til krav og intensjoner i regelverket, sier Per-Kristian Foss.

Behandling og avklaring av innsigelser, krav om flere faglige utredninger, lav eller endret prioritering i nasjonal transportplan og nye behandlingsrunder for tidligere vedtatte planer og traseer er sentrale årsaker til lang planleggingstid i de samferdselsprosjektene som er undersøkt.

– Dagens regelverk åpner for at kommuner kan gjøre om tidligere vedtak og gjennomføre nye behandlingsrunder selv når omfattende planprosesser er gjennomført og krav til medvirkning er ivaretatt. Det er kritikkverdig at staten ikke har trådt inn i planprosessene som stopper opp, sier riksrevisoren.

Tiltak for å redusere planleggingstid

Myndighetene startet i 2011 et arbeid for å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter. De viktigste gjennomførte tiltakene er mer målrettet og hensiktsmessig bruk av konseptvalgutredning, planlegging uten kommunedelplan, økt bruk av statlig plan og innstramming av innsigelsespraksisen.

Undersøkelsen viser at enkelte av tiltakene, som ikke å gjennomføre konseptvalgutredning eller å planlegge uten kommunedelplan, kan bidra til kortere planleggingstid. Antall prosjekter med statlig plan er imidlertid fortsatt lavt, og innstrammingene i innsigelsesordningen vil ikke påvirke den tiden det tar å behandle og avklare legitime innsigelser som reises i planprosesser. Viktige årsaker til lang planleggingstid, som nye behandlingsrunder og uventede stopp i planprosesser som følge av lav eller endret prioritering i prosjektporteføljen i NTP, vil heller ikke unngås med tiltakene som er iverksatt.

– Med dagens virkemidler og plansystem er det lite trolig at planleggingstiden kan bli vesentlig redusert, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet bør i tillegg til å vurdere muligheter for forenklinger i plansystemet, sørge for bedre sammenheng mellom planprosessene og prioritering i nasjonal transportplan og budsjettproposisjonene. Å sette frister for når enkelte prosjekter skal være ferdig planlagt, bør også vurderes.

Du finner undersøkelsen gjennom lenke til høyre.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:4 (2018–2019), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktpersoner

​Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, tlf. 22 24 11 74, mobil 911 52 826 og kommunikasjonsrådgiver Stein Morch, mobil 950 29 904

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843