Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Rapport om objektsikring oppdatert med mer avgradert informasjon

Rapport om objektsikring oppdatert med mer avgradert informasjon

​Riksrevisjonens rapport om oppfølgingen av objektsikring, som ble overlevert Stortinget 5. juni i år, er nå oppdatert med flere kapitler. I samarbeid med Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet er det lagt til 67 sider der deler er avgradert.

Publisert 20.11.2018 12:05

Dokument 3:11 (2017–2018) Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring ble i juni offentliggjort uten seks kapitler som i sin helhet var gradert som konfidensiell informasjon i henhold til sikkerhetsloven §§ 11 og 12. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fikk overlevert hele rapporten, inkludert gradert informasjon.

På kontroll- og konstitusjonskomiteens anmodning har Riksrevisjonen, Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid avgradert deler av de tidligere graderte kapitlene.

Etter denne oppdateringen omfatter rapporten nå seks kapitler til, kapittel 4–9. Kapitlene er delvis ugradert og delvis fortsatt gradert, der det graderte er «sladdet». Kapitlene omfatter grunnsikring av skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret, politiets sikring og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker, Forsvarets sikring og beskyttelse av nøkkelobjekter ved bruk av sikringsstyrker, politiets og Forsvarets forhåndsplanlagte bistand til sikring og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker, samt vurderinger.

Riksrevisjonen presiserer at siden ikke hele rapporten kan offentliggjøres, vil denne versjonen samlet sett kunne gi et misvisende bilde. Det er for eksempel ikke mulig å avgradere deler om Heimevernets operative evne.

Avgraderingen medfører ingen endringer i Riksrevisjonens tidligere oppsummeringer av hovedfunn, merknader og anbefalinger, slik disse ble offentliggjort 5. juni, se lenke til undersøkelsen til høyre der du nå kan laste ned oppdatert undersøkelse.

 Kontaktpersoner

Ekspedisjonssjef Tor Digranes, tlf. 970 10 143, Tor.Digranes@riksrevisjonen.no og kommunikasjonsrådgiver Stein Morch, tlf. 950 29 904, Stein.Morch@riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843