Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Oppfølging av tidligere rapporterte forvaltningsrevisjoner

Oppfølging av tidligere rapporterte forvaltningsrevisjoner

Riksrevisjonen vil følge opp 2 av 14 tidligere rapporterte forvaltningsrevisjoner videre.
Publisert 08.11.2012 11:55

Dokument 3:1 (2012–2013) Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget ble overlevert Stortinget 8. november 2012. Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet av Stortinget. Dersom det ikke er gjort nødvendige forbedringer etter tre år, blir saken fulgt opp igjen året etter.

Dokument 3:1 (2012–2013) omhandler oppfølgingen av 14 saker. To saker vil bli fulgt opp videre. For 12 saker viser oppfølgingen at forvaltningen har gjort forbedringer, og sakene er avsluttet.

Disse sakene vil Riksrevisjonen følge opp videre:

  • Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen – Dokument nr. 3:6 (2006–2007)

    Omorganiseringen av bilstønadsområdet har tatt lengre tid enn tidligere opplyst fra Arbeidsdepartementet. Riksrevisjonen er dessuten bekymret for økningen i saksbehandlingstid. Etter Riksrevisjonens vurdering er det viktig at de tiltakene som nå gjennomføres, gir tilstrekkelig trygghet for at brukerne får sine søknader behandlet innen rimelig tid, samtidig som kvaliteten i saksbehandlingen blir ivaretatt.
  • Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetsutøvelse for reduksjon av NOx-utslipp – Dokument nr. 3:9 (2007–2008)

    Riksrevisjonen konstaterer at Norge ikke har innfridd forpliktelsen i henhold til Gøteborg-protokollen om å redusere utslippene av NOx til 156 000 tonn årlige utslipp innen 2010. Riksrevisjonen merker seg at nye utslippsframskrivninger vil bli presentert for Stortinget i perspektiv-meldingen i 2013, og at Miljøverndepartementet vil vurdere hvordan NOx-utslippene kan reduseres, slik at de internasjonale forpliktelsene kan overholdes snarest mulig.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:1 (2012–2013), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktpersoner

Arbeidsdepartementet:
ekspedisjonssjef Therese Johnsen, tlf. 22 24 11 74, mobil 911 52 826 Miljøverndepartementet:
ekspedisjonssjef Helge Strand Østtveiten, tlf. 22 24 14 60, mobil 958 37 312

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843