Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Oppfølging av tidligere rapporterte forvaltningsrevisjoner

Oppfølging av tidligere rapporterte forvaltningsrevisjoner

​Riksrevisjonen vil følge opp to av ni tidligere rapporterte forvaltningsrevisjoner videre; undersøkelsene av reorganisering av skatteetaten og politiets arbeid med vinningskriminalitet.

Publisert 21.10.2015 12:55

Dokument 3:1 (2015–2016) Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget ble overlevert Stortinget 21. oktober 2015. Oppfølgingen omhandler ni saker. I syv av sakene viser oppfølgingen at forvaltningen har utbedret forhold Riksrevisjonen hadde merknader til. Sakene er derfor avsluttet.

Disse to sakene vil Riksrevisjonen følge opp videre:

Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten – Dokument 3:4 (2011-2012)

Riksrevisjonen ser at det er gjennomført en rekke tiltak på områder det ble påpekt svakheter.

Kontrollene har blitt mer treffsikre, men omfanget av kontroller har blitt betydelig redusert.

En forutsetning for at skattytere skal kunne etterleve regelverket, er at de får korrekt og fullstendig informasjon når de henvender seg til skatteetaten. Til tross for flere tiltak, viser målinger gjennomført av eksterne byråer at kvaliteten i svarene fra Skatteopplysningen ikke er bedret fra 2011 til 2013.

Riksrevisjonen vil følge saken videre.

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet – Dokument 3:6 (2011-2012)

Antall anmeldte saker på området er redusert, men mørketallene er betydelige.

Oppklaringsprosenten for vinningskriminalitet er nærmest uendret, og det er fortsatt store forskjeller i oppklaringsprosenten mellom politidistriktene.

Riksrevisjonen vil følge saken videre.

Følgende saker avsluttes:

  • Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger – Dokument 3:3 (2010–2011)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene – Dokument 3:11 (2010–2011)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg – Dokument 3:3 (2011–2012)
  • Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall – Dokument 3:7 (2011–2012)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet – Dokument 3:8 (2011–2012)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av effektiv ressursutnyttelse i NAV – Dokument 3:10 (2011–2012)
  • Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten – Dokument 3:11 (2011–2012)

Om oppfølgingen

Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet av Stortinget. Dersom det ikke er gjort nødvendige forbedringer etter tre år, blir saken fulgt opp igjen året etter.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenke til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:1 (2015–2016), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktperson

​Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy, telefon 922 16 345.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843