Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > CO2-håndtering: Statens engasjement er fortsatt viktig
Svaner som flyr forbi fabrikkpipe. FOTO: Colourbox

CO2-håndtering: Statens engasjement er fortsatt viktig

Riksrevisjonen avslutter ikke den tidligere rapporterte forvaltningsrevisjonen om statens arbeid med CO2-håndtering. Olje- og energidepartementet arbeider fortsatt med å finne en finansieringsmodell for å sikre en kjede fra fangst til lagring med kommersielle aktører. – Statens engasjement vil fortsatt være viktig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 14.11.2017 13:00

Dokument 3:1 (2017–2018) Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget ble overlevert Stortinget 14. november 2017. Oppfølgingen omhandler ni saker. I åtte av sakene viser oppfølgingen at forvaltningen har utbedret forhold som Riksrevisjonen hadde merknader til. Sakene er derfor avsluttet.

Dokument 3:14 (2012–2013) Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering, som ble overlevert til Stortinget i september 2013, følges videre.

Driftsutgiftene for Teknologisenteret på Mongstad (TCM) har blitt redusert siden 2013. TCM har blitt splittet opp i et driftsselskap og et eierselskap. Dette kan øke interessen for industriell deltakelse. EFTA har godkjent at statsstøtten til TCM forlenges i tre år.

Det juridiske rammeverket for transport og lagring av CO2 er vedtatt, men Olje- og energidepartementet har fortsatt ikke funnet en finansieringsmodell for å sikre en fullskalakjede fra fangst til lagring med kommersielle aktører. Departementet mener at lav pris på CO2-utslipp sammenlignet med kostnader ved CO2-håndtering er en barriere for å engasjere kommersielle aktører. Dette synliggjør at statens engasjement fortsatt er viktig.

Riksrevisjonen vil følge saken videre for å vurdere om myndighetens arbeid med CO2-håndtering vil nå målene satt av Stortinget.

Saker som avsluttes

Følgende åtte saker avsluttes i årets oppfølging av forvaltningsrevisjoner:

  • Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen − Dokument 3:9 (2011–2012)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til helsesektoren i Malawi − Dokument 3:8 (2012–2013)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien – Dokument 3:9 (2012–2013)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift – Dokument 3:11 (2012–2013)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd – Dokument 3:12 (2012–2013)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv – Dokument 3:13 (2012–2013)
  • Riksrevisjonens undersøkelse om effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet –Dokument 3:3 (2013–2014)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi – Dokument 3:5 (2013–2014)

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenke til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:1 (2017–2018), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktpersoner

​Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, tlf. 22 24 11 74, mobil 911 52 826 og kommunikasjonsrådgiver Sissel Helminsen, mobil 977 27 237

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843