Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > CO2-håndtering: Statens engasjement er fortsatt viktig
Svaner som flyr forbi fabrikkpipe. FOTO: Colourbox

CO2-håndtering: Statens engasjement er fortsatt viktig

Riksrevisjonen avslutter ikke den tidligere rapporterte forvaltningsrevisjonen om statens arbeid med CO2-håndtering. Olje- og energidepartementet arbeider fortsatt med å finne en finansieringsmodell for å sikre en kjede fra fangst til lagring med kommersielle aktører. – Statens engasjement vil fortsatt være viktig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Publisert 14.11.2017 13:00

Dokument 3:1 (2017–2018) Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget ble overlevert Stortinget 14. november 2017. Oppfølgingen omhandler ni saker. I åtte av sakene viser oppfølgingen at forvaltningen har utbedret forhold som Riksrevisjonen hadde merknader til. Sakene er derfor avsluttet.

Dokument 3:14 (2012–2013) Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering, som ble overlevert til Stortinget i september 2013, følges videre.

Driftsutgiftene for Teknologisenteret på Mongstad (TCM) har blitt redusert siden 2013. TCM har blitt splittet opp i et driftsselskap og et eierselskap. Dette kan øke interessen for industriell deltakelse. EFTA har godkjent at statsstøtten til TCM forlenges i tre år.

Det juridiske rammeverket for transport og lagring av CO2 er vedtatt, men Olje- og energidepartementet har fortsatt ikke funnet en finansieringsmodell for å sikre en fullskalakjede fra fangst til lagring med kommersielle aktører. Departementet mener at lav pris på CO2-utslipp sammenlignet med kostnader ved CO2-håndtering er en barriere for å engasjere kommersielle aktører. Dette synliggjør at statens engasjement fortsatt er viktig.

Riksrevisjonen vil følge saken videre for å vurdere om myndighetens arbeid med CO2-håndtering vil nå målene satt av Stortinget.

Saker som avsluttes

Følgende åtte saker avsluttes i årets oppfølging av forvaltningsrevisjoner:

  • Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen − Dokument 3:9 (2011–2012)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til helsesektoren i Malawi − Dokument 3:8 (2012–2013)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien – Dokument 3:9 (2012–2013)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift – Dokument 3:11 (2012–2013)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd – Dokument 3:12 (2012–2013)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv – Dokument 3:13 (2012–2013)
  • Riksrevisjonens undersøkelse om effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet –Dokument 3:3 (2013–2014)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi – Dokument 3:5 (2013–2014)

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenke til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:1 (2017–2018), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Kontaktpersoner

​Ekspedisjonssjef Therese Johnsen, tlf. 22 24 11 74, mobil 911 52 826 og kommunikasjonsrådgiver Sissel Helminsen, mobil 977 27 237

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843