Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Pressemelding: Dokument nr. 3:10 (2000-2001) - Riksrevisjonens undersøkelse av Multi-bi tilskudd til utdanningstiltak i regi av UNESCO og Verdensbanken

Pressemelding: Dokument nr. 3:10 (2000-2001) - Riksrevisjonens undersøkelse av Multi-bi tilskudd til utdanningstiltak i regi av UNESCO og Verdensbanken

Stortingent har idag fått overlevert Dokument nr. 3:10 (2000-2001) - Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende multi-bi tilskudd til utdanningstiltak i regi av UNESCO og Verdensbanken.
Publisert 05.07.2001 13:00

Undersøkelsen viser at de prosjektene Norge har støttet, i hovedsak har vært innrettet i tråd med sentrale norske bistandsmål og -prinsipper. Flesteparten av aktivitetsmålene i prosjektene er nådd, men Riksrevisjonen setter spørsmålstegn ved varigheten av effektene av tiltakene. Det har også vært knyttet problemer til risikovurderingene av prosjektene, særlig for UNESCOs prosjekter, og det har i liten grad vært foretatt uavhengige evalueringer av prosjektene.

Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere resultatene av multi-bi bistandsprosjekter i regi av Verdensbanken og UNESCO, hvordan norske mål og prinsipper for bistanden er ivaretatt, og Utenriksdepartementets rolle ved initiering, planlegging og oppfølging av prosjektene.

For Verdensbank-prosjektene viser revisjonen at det i gjennomførings­fasen oppstod forsinkelser. Dette hadde sammenheng med at det er et misforhold mellom prosjektenes størrelse og de lokale myndighetenes kapasitet for gjennomføring. Også for de mindre UNESCO-prosjektene er det usikkerhet rundt spørsmålet om varige virkninger med hensyn til blant annet manglende vedlikehold av infrastruktur.

Evalueringene av prosjektene supplerer i liten grad den løpende resultat­rapporteringen. Videre er evalueringene ledet av de involverte organisasjonene selv, og det er ikke gjort reelt uavhengige og eksterne evalueringer.

For å sikre en best mulig håndtering av usikkerhetene må relevante risikovurderinger inngå i planleggingen av prosjektene. Etter Riksrevisjonens vurdering er det en svakhet ved planene for de undersøkte UNESCO-prosjektene når disse ikke inneholder risikovurderinger.

Utenriksdepartementet er enig i de funn og vurderinger som tas opp i rapporten, og har uttalt at det allerede er gjennomført forbedringer i tråd med disse. Dette gjelder blant annet overgang til færre og mer målrettede tiltak.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843