Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Store kommunale variasjoner i arbeidet med innkreving av restskatt og arbeidsgiverkontroll - Dokument nr. 3:10 (2006-2007)

Store kommunale variasjoner i arbeidet med innkreving av restskatt og arbeidsgiverkontroll - Dokument nr. 3:10 (2006-2007)

Skatteoppkreverne i de små kommunene bruker lang tid fra restskattekrav forfaller til det blir satt i verk innkrevingstiltak. Det er store variasjoner mellom kommunene når det gjelder omfanget av arbeidsgiverkontroll, og risikoen for å bli kontrollert er svært lav.
Publisert 01.06.2007 11:57

Dette er noen av hovedkonklusjonene i Dokument nr. 3:10 (2006–2007) Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes innkreving og stedlige arbeidsgiverkontroll, som ble levert Stortinget 1. juni 2007. Dokumentet er en oppfølging av Dokument nr. 3:12 (1999–2000) og Dokument nr. 3:5 (2001–2001).

Undersøkelsen viser at det i de små kommunene – færre enn 5000 innbyggere – kan gå opptil et halvt år før første innkrevingstiltak settes i verk. De tyngre innkrevingstiltakene som tvangssalg og konkurs brukes i svært ulik grad.

Undersøkelsen viser at kun 21 prosent av skatteoppkreverkontorene oppgir å ha noen form for samarbeid om innkrevingen, til tross for at Finansdepartementet og Skattedirektoratet har oppfordret til samarbeid.

Når det gjelder arbeidsgiverkontroll, viser undersøkelsen at den reelle risikoen for å bli kontrollert er svært lav. Det går i gjennomsnitt 23 år mellom hver gang en arbeidsgiver blir kontrollert. Det er også store variasjoner mellom kommunene når det gjelder kontrollomfanget i den stedlige arbeidsgiverkontrollen. Riksrevisjonen mener at arbeidsgiverne blir stilt overfor ulik risiko for å bli kontrollert når kontrolldekningen varierer så mye mellom kommunene.

Riksrevisjonen mener at Finansdepartementet har begrensede muligheter til å påvirke kommunenes prioriteringer innen dagens organisering, der staten har det faglig ansvaret, mens kommunene har det administrative ansvaret for tildeling av ressurser til skatteoppkreverkontorene. Det stilles derfor spørsmål ved om organiseringen av den kommunale skatteoppkreverfunksjonen med delt faglig og administrativ styring er hensiktsmessig. Dette er i tråd med vurderingene i de tidligere undersøkelsene.

Finansdepartementet viser til at den statlige skatteetaten de siste årene har nedlagt et betydelig arbeid for å styrke oppfølgingen av de kommunale skatteoppkreverne. Samtidig har det pågått utredninger om forbedringer av skatteoppkreverfunksjonen.Dokumentet kan lastes ned fra denne nettsiden, se lenken til høyre, eller bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 00.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument nr. 3:10 (2006–2007), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843