Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Pressemelding: Dokument nr. 3:11 (2000-2001) - Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstider for klagesaker som gjelder merverdiavgift og investeringsavgift

Pressemelding: Dokument nr. 3:11 (2000-2001) - Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstider for klagesaker som gjelder merverdiavgift og investeringsavgift

Stortinget har idag fått overlevert Dokument nr 3:11 (2000-2001) - Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstider for klagesaker som gjelder merverdiavgift og investeringsavgift.
Publisert 05.07.2001 13:00

Undersøkelsen viser at det tar lang tid å behandle klager på merverdiavgift og investeringsavgift. Riksrevisjonen peker på at avgiftspliktige må kunne forvente at klager behandles raskt og effektivt, fordi lang saksbehandlingstid kan medføre en periode med betydelig usikkerhet for den avgiftspliktige.

Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge saksbehandlingstiden og å avdekke mulige årsaker til lang saksbehandlingstid. Undersøkelsen omhandler behandlingstiden for klager på vedtak vedrørende merverdiavgift og investeringsavgift avgjort i 1998 og 1999.

Undersøkelsen viser at gjennomsnittlig samlet saksbehandlingstid for klagesaker avgjort av klagenemnda, eventuelt omgjort av Skattedirektoratet, var 21,6 måneder i 1998 og 19 måneder i 1999. En betydelig del av behandlingstiden i Skattedirektoratet skyldes at sakene blir liggende lenge før saksbehandlingen starter. Det er stor variasjon i saksbehandlingstiden mellom fylkesskattekontorene.

Etter Riksrevisjonens vurdering er klagesaksbehandlingstiden fortsatt lang til tross for at redusert saksbehandlingstid i flere år har vært et prioritert satsingsområde i skatteetaten. Dette er ikke tilfredsstillende.

Finansdepartementet er enig i at resultatene for behandling av klagesaker som gjelder merverdiavgift og investeringsavgift ikke er tilfredsstillende, og at det er uheldig at det er stor variasjon i saksbehandlingstid mellom fylkesskattekontorene. Departementet vil sette i verk tiltak og forventer at bedre rutiner for forberedelse og dokumentasjon av sakene fra fylkesskattekontorene vil redusere saksbehandlingstiden.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843