Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten kan bli mer effektiv - Dokument 3:11 (2003-2004)

Innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten kan bli mer effektiv - Dokument 3:11 (2003-2004)

Skattefogdkontorene og tolldistriktene benytter i varierende grad tilgjengelige virkemidler i innfordringsarbeidet. Tidspunktene for når enkelte av innfordringstiltakene blir satt i verk samsvarer ikke med målsettingen om en effektiv innfordring.
Publisert 19.05.2004 13:00

Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten, Dokument nr. 3:11 (2003–2004), ble overlevert Stortinget 19. mai. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken utstrekning skattefogdkontorene og tolldistriktene benytter nødvendige og hensiktsmessige virkemidler når toll og avgifter skal kreves inn, og hvor tett kravene følges opp.

Undersøkelsen viser at det på flere områder er muligheter for forbedringer. For enkelte innfordringstiltak tar det lang tid før de blir satt i verk. Undersøkelsen viser også at IT-systemene i toll- og avgiftsetaten i liten grad er lagt til rette for oppfølgingen av kravene, og at skattefogdkontorene og tolldistriktene enten mangler eller har mangelfulle rutinebeskrivelser for innfordringsarbeidet.

Statens inntekter fra merverdiavgift, toll og særavgifter utgjør årlig om lag 190 milliarder kroner. Selv om størstedelen av fastsatte avgifter og toll blir innbetalt eller innfordret til rett tid, utgjorde de oppsamlede restansene ved utløpet av 2003 om lag 7,1 milliarder kroner. En mer effektiv innfordring vil kunne gi en ikke ubetydelig inntekt for staten, selv om den bare fører til en forholdsvis liten reduksjon i oppsamlede restanser.

Ifølge Finansdepartementet vil det bli satt i verk flere tiltak som skal bedre de svakhetene som undersøkelsen har avdekket.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843