Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Likestilling svakt integrert i norske bistandsprosjekter i Nicaragua og Uganda - Dokument nr. 3:11 (2005-2006)

Likestilling svakt integrert i norske bistandsprosjekter i Nicaragua og Uganda - Dokument nr. 3:11 (2005-2006)

Kvinne- og likestillingsaspektet er i liten grad ivaretatt i planleggingen av bistandsprosjekter i Nicaragua og Uganda, og dokumentasjonen er ofte mangelfull. Dette bidrar til at likestillingsaspektet i for liten grad blir ivaretatt ved gjennomføring og oppfølging av prosjektene, og det svekker muligheten for å nå målet om å styrke kvinners rettigheter og muligheter slik det er forutsatt i det norske bistandssamarbeidet.
Publisert 07.09.2006 11:55

Dette er noen av konklusjonene i Riksrevisjonens undersøkelse av integrering av likestilling i norsk bistand til Nicaragua og Uganda, Dokument nr. 3:11 (2005-2006), som ble overlevert Stortinget 7. september.

Målet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere om Utenriksdepartementet og Norad har integrert likestilling i bistanden til Nicaragua og Uganda. Ifølge FNs tusenårsmål er det nødvendig å fremme likestilling og styrke kvinners stilling for å nå hovedmålet om å utrydde den ytterste fattigdom innen 2015. Ett av hovedmålene for norsk bistandssamarbeid er å bidra til å styrke kvinners rettigheter og muligheter til å delta aktivt på lik linje med menn i det økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle samfunnsliv. Målet skal nås ved å integrere likestillingshensyn i alt utviklingssamarbeid.

Undersøkelsen er basert på 20 norskfinansierte prosjekter innen områder der man forventer en innsats for økt likestilling: Utdanning, helse, økonomisk deltakelse og menneskerettigheter.

Selv om de fleste prosjektene kan vise til resultater når det gjelder likestilling, er likestilling ofte svakt integrert i utformingen av prosjektene. Prosjektene rapporterer om kvinne- og likestillingsaspekter, men kvaliteten på rapporteringen er varierende.

For de fleste prosjektene inneholder dokumentasjonen fra avslutningsfasen i liten grad en helhetlig vurdering av kjønnsaspekter og erfaringer med å arbeide med likestilling. Mangelfull dokumentasjon reduserer også mulighetene for erfaringsoverføring. Dermed mister Utenriksdepartementet og Norad en viktig mulighet til å forbedre norsk bistand.

Utenriksdepartementet ser på Riksrevisjonens undersøkelse som et viktig innspill i det videre arbeidet med å integrere likestillingshensyn i utviklingssamarbeidet, og UD mener at undersøkelsens konklusjoner er svært nyttig i forbindelse med utarbeidelsen av handlingsplanen for kvinne- og likestillingsrettet utviklingssamarbeid.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Helge Strand Østtveiten, tlf. 22 24 14 60/92 86 18 95.

Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 18 81 23.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dok. nr. 3:12, jf. Riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843