Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Norfund prioriterer ikke de fattigste landene høyt nok - Dokument nr. 3:13 (2006-2007)

Norfund prioriterer ikke de fattigste landene høyt nok - Dokument nr. 3:13 (2006-2007)

Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, Norfund, har så langt ikke oppfylt målsettingene som er satt for fondet. Bl.a. har ikke fondet i tilstrekkelig grad prioritert de geografiske områdene som Stortinget har lagt til grunn ved bevilgningene. Mindre enn en firedel av de totale investeringene er foretatt i de minst utviklede landene, og en begrenset del av fondets engasjementer for bærekraftig næringsvirksomhet er i Afrika, til tross for utbredt fattigdom.
Publisert 03.07.2007 11:58

Dette er hovedkonklusjonen i Dokument nr. 3:13 (2006-2007) Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning, som ble overlevert Stortinget 3. juli 2007.

Stortingets forutsetning - helt fra etableringen av selskapet i 1997 – har vært å prioritere de fattigste landene i verden. Undersøkelsen viser at Norfund ikke har fokusert tilstrekkelig på investeringer og lån til prosjekter i de minst utviklede landene. Ved utløpet av 2006 utgjorde de totale investeringene i de minst utviklede landene kun 24 %.

Av de totale investeringene er 36 % foretatt i Norges samarbeidsland. Samlet sett er mer enn halvparten av investeringene foretatt i land som verken er blant Norges samarbeidsland eller blant de minst utviklede landene. Målsettingen om økte investeringer i Afrika sør for Sahara er ikke innfridd, ettersom Norfunds investeringer i Afrika ikke utgjør mer enn 17 % totalt.

Norfunds strategiske investeringer gjennom eierskap i fondsforvaltnings-selskapet Aureos Capital og samarbeidet med SN Power, et investeringsselskap i energisektoren, har heller ikke fokusert på investeringer i de prioriterte landene. Aureos-fondene har dessuten i liten grad bidratt til å trekke til seg privat investeringskapital.

Undersøkelsen viser at Norfund har retningslinjer for blant annet internkontroll og risikostyring, men at disse ikke er implementert i tilstrekkelig grad. Dette har også bidratt til svak måloppnåelse i selskapet.

Utenriksdepartementet har svart at undersøkelsen har gitt verdifulle korrektiv og tilrådinger til videreføring og forbedring av driften av selskapet. Undersøkelsen har også gitt en nyttig tilbakemelding på Norfunds virksomhet fram til i dag, og den vil bli lagt til grunn for departementets arbeid med videreutvikling av styrings- og kontrollsystemet for Norfund.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Det kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 23.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843