Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Riksrevisjonens oppfølging av tidligere merknader - Dokument nr. 3:1 (2002-2003)

Riksrevisjonens oppfølging av tidligere merknader - Dokument nr. 3:1 (2002-2003)

Stortinget fikk 8. november overlevert Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av tidligere omtalte saker  i tilknytning til statsregnskapene for 1999 og 2000. I tillegg inneholder dokumentet en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget.
Publisert 08.11.2002 13:00

Riksrevisjonens årlige oppfølging av tidligere antegnelser (saker desidert ”Til observasjon”) har ført til at forvaltningen bedre har fulgt opp de forholdene som er påpekt, og i de fleste tilfeller kan derfor sakene avsluttes i det påfølgende år.

Dokument nr. 3:1 (2002–2003) omhandler 12 antegnelser til statsregnskapene for 1999-2000 som tidligere har hatt betegnelsen ”Til observasjon”. Alle disse sakene er nå avsluttet.

  • I tillegg omtales oppfølgingen av ni forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget. Disse sakene foreslås fulgt opp videre:Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende forvaltning av gjeldsordningsloven, Dok. 3.13 (1996-97)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av vegmyndighetenes styring i fem utvalgte bompengeprosjekter, Dok. nr 3.3 (1998-99)
  • Riksrevisjonens undersøkelse av produksjon og kvalitet i Statens pensjonskasse, Dok. nr. 3.4 (1998-99)


De to sistnevnte undersøkelsene er fulgt opp for første gang i år.


1. Når det gjelder undersøkelsen vedrørende forvaltning av gjeldsordningsloven konstaterer Riksrevisjonen at det er gjennomført enkelte tiltak på området. Men fortsatt er det ikke utarbeidet statistikk som kan dokumentere lengden på saksbehandlingstidene og om saksbehandlingspraksisen er ensartet. Saksbehandlingssystemet er ikke iverksatt slik planen var i 2000. Riksrevisjonen mener at disse forholdene bør følges opp og vil vurdere å foreta en ny undersøkelse vedrørende forvaltning av gjeldsordningsloven.

2. Samferdselsdepartementet har ikke iverksatt noen vesentlige tiltak for å forbedre statlig styring og kontroll av bompengeselskaper i tiden etter at Riksrevisjonens undersøkelse var ferdigbehandlet for tre år siden. Først andre halvår 2002 vil Samferdselsdepartementet gi Vegdirektoratet i oppdrag å utrede dagens bompengeforvaltning. Utredningen skal være ferdig før sommeren 2003. Riksrevisjonen vil følge opp dette arbeidet.

3. Når det gjelder Statens Pensjonskasse er flere tiltak satt i verk. Tilgjengeligheten er blitt bedre og saksbehandlingstiden for nye pensjonsutbetalinger har gått ned. Men kvaliteten på nye pensjonsutbetalinger kan fortsatt bli bedre. Riksrevisjonen vil foreta en ny oppfølging og vurdering i 2003.

De andre sakene anses for avsluttet.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843