Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Oppfølging av tidligere saker behandlet av Stortinget - Dokument nr. 3:1 (2003-2004)

Oppfølging av tidligere saker behandlet av Stortinget - Dokument nr. 3:1 (2003-2004)

Stortinget fikk 14. november 2003 overlevert Riksrevisjonens oppfølging av enkelte merknader til statsregnskapet for 2001 og en oppfølging av ni forvaltnings­revisjoner behandlet av Stortinget i 1999 og 2000 (Dokument nr. 3:1 (2003-2004)).
Publisert 14.11.2003 13:00

Alle sakene knyttet til regnskapet for 2001 anses for avsluttet. Også oppfølging av sju forvaltningsrevisjoner foreslås avsluttet, mens to av sakene vil bli fulgt opp videre:

1. Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandling i Statens helsetilsyn og ved fylkeslegekontorene, Dokument nr. 3:3 (1999-2000).

Riksrevisjonen konstaterer at det er satt i verk en rekke tiltak for å få ned saksbehandlingstiden, men at den fortsatt i gjennomsnitt er over de målene som er satt. Riksrevisjonen vil derfor følge opp saken videre i 2004.

2. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende resultatoppnåelse i Arbeidstilsynet, Dokument nr. 3:9 (1999-2000).

Riksrevisjonen konstaterer at Arbeidstilsynet har gjennomført færre tilsyn i 2002 enn i 2001, og at antall rapporterte tilsyn i 2002 var på et vesentlig lavere nivå enn da Riksrevisjonens undersøkelse ble gjennomført. Samtidig har ressursbruken til tilsynsvirksomheten økt i perioden 1999 til 2002. Riksrevisjonen har merket seg at Arbeids- og administrasjons­departementet mener tilsynsnivået i 2002 var for lavt, og at det vil bli satt inn tiltak for å motvirke denne utviklingen.

Det har vært iverksatt ulike tiltak for å sikre en mer enhetlig tilsyns- og håndhevingspraksis på ulike nivåer i etaten, men det gjenstår fortsatt en del i kvalitetssikringen av tilsynet. Riksrevisjonen vil foreta en ny undersøkelse av resultatoppnåelsen i Arbeidstilsynet i 2004, med særlig vekt på utviklingen i antall tilsyn og kvaliteten på tilsynsvirksomheten.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843