Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Oppfølging av tidligere saker behandlet av Stortinget - Dokument nr. 3:1 (2004-2005)

Oppfølging av tidligere saker behandlet av Stortinget - Dokument nr. 3:1 (2004-2005)

Stortinget fikk 4. november 2004 overlevert Riksrevisjonens oppfølging av fire merknader til statsregnskapet for 2002, og en oppfølging av 12 forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget. (Dokument nr. 3:1 2004-2005).
Publisert 04.11.2004 12:00

Tre av disse sakene blir foreslått fulgt opp videre, mens de andre regnes for avsluttet.

1. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende innfordring av skatter, Dokument nr. 3:12 (1999-2000).

Riksrevisjonen har merket seg de tiltak og endringer Finansdepartementet og Skattedirektoratet har iverksatt for å bedre skatteoppkrevernes innfordrings­arbeid. Det er fortsatt svakheter på området, særlig når det gjelder skatteoppkrevernes bruk av tyngre virkemidler i innfordrings­prosessen. Riksrevisjonen vil derfor følge opp saken med en ny vurdering i 2005.

2. Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen i Statens helsetilsyn og ved fylkeslegekontorene, Dokument nr. 3:3 (1999-2000).

Riksrevisjonen har fulgt opp denne saken både i 2003 og i 2004. Helsedeparte­mentet har iverksatt tiltak for å få redusert saksbehandlingstiden for klage­sakene. De gjennomsnittlige saksbehandlingstidene er fortsatt høyere enn de målene som er satt, og saksbehandlingstiden har dessuten økt fra 2002 til 2003. Riksrevisjonen vil derfor vurdere å foreta en ny undersøkelse av klagesaksbehandlingen både i Helsetilsynet sentralt og ved helsetilsynene i fylkene.

3. Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen ved fylkesmannsembetene, Dokument nr. 3:12 (2000-2001)

Riksrevisjonen har merket seg at Arbeids- og administrasjonsdepartementet har iverksatt tiltak for å redusere den lange saksbehandlingstiden for klagesaker ved fylkesmannsembetene. Resultatene er imidlertid ikke tilfredsstillende verken for saker etter plan- og bygningsloven eller etter sosialtjenesteloven. Riksrevisjonen vil foreta en ny oppfølging og vurdering av utviklingen i saksbehandlingstid i 2005.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Utsatt offentlighet for offentlige dokumenter knyttet til sakene er fra 4.11 opphevet.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843