Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Oppfølging av tidligere saker behandlet av Stortinget - Dokument nr. 3:1 (2005-2006)

Oppfølging av tidligere saker behandlet av Stortinget - Dokument nr. 3:1 (2005-2006)

Stortinget fikk 22. november 2005 overlevert Riksrevisjonens oppfølging av 10 forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget. (Dokument nr. 3:1 2005-2006).
Publisert 22.11.2005 12:00

Én av disse sakene blir foreslått fulgt opp videre, mens de andre regnes for avsluttet. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende innfordring av skatter, Dokument nr. 3:12 (1999-2000).

Riksrevisjonen registrerer at Finansdepartementet og Skattedirektoratet har iverksatt tiltak og endringer for å bedre skatteoppkrevernes innfordrings­arbeid. Riksrevisjonen konstaterer at det fortsatt er store ulikheter i innfordringsarbeidet mellom skatteoppkreverkontorene og at kommunene samlet sett har redusert ressursinnsatsen på området de siste årene. Det vurderes fortsatt å være svakheter på området, og Riksrevisjonen vil derfor følge opp saken med en ny undersøkelse.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Utsatt offentlighet for offentlige dokumenter knyttet til sakene er fra 22.11.2005 opphevet.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843