Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Videre oppfølging av museumsrapporten - Dokument nr. 3:1 (2006-2007)

Videre oppfølging av museumsrapporten - Dokument nr. 3:1 (2006-2007)

Riksrevisjonen har besluttet å følge videre opp rapporten om bevaring og sikring av samlingene ved fem statlige museer. Tre andre forvaltningsrapporter som er vurdert for oppfølging anses som avsluttet.
Publisert 22.11.2006 13:57

Riksrevisjonen overleverte 22. november et dokument om oppfølging av fire forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget - Dokument nr. 3:1 (2006-2007).

Beslutningen om å følge opp Dokument nr. 3:9 (2002-2003) om bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer gjøres fordi det fremdeles er svakheter ved arbeidet med bevaring av samlingene.

Rapporteringen på oppnådde resultater ved museene er heller ikke tilstrekkelig til å kunne vurdere måloppnåelsen på området. Nasjonalgalleriet mangler i tillegg fortsatt kompetanse innen skulpturkonservering. Riksrevisjonen vurderer det imidlertid som positivt at Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskaps¬departementet har iverksatt enkelte tiltak for å sikre og bevare samlingene ved de fem statlige museene.

Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende planlegging og oppfølging av store veganlegg i Statens vegvesen - Dokument nr. 3:3 (2002-2003) er også fulgt opp høsten 2006. Riksrevisjonen har merket seg at Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen har iverksatt en rekke tiltak for å bedre planleggingsprosessen og oppfølgingen av store veianlegg, og har vedtatt å avslutte saken. Riksrevisjonen bemerker imidlertid at store veiutbyggingsprosjekter fortsatt trenger tett oppfølging fra SD og Statens vegvesen.

Riksrevisjonen avslutter også oppfølgingen av Dokument nr. 3:6 (2002-2003) om myndighetenes arbeid med forurenset grunn og forurenset sjøbunn forårsaket av tidligere tiders virksomhet. Årsaken er at Miljøverndepartementet i hovedsak har nådd det nasjonale resultatmålet om at de innen utgangen av 2005 skal ha avsluttet oppryddingen på rundt 100 steder med forurenset grunn og foretatt undersøkelse på de rundt 500 andre stedene.

I tillegg er Dokument 3:4 (2002-2003) Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende miljørettet bistand fulgt opp høsten 2006, og saken avsluttes. Riksrevisjonen merker seg at Utenriksdepartementet har iverksatt tiltak for å rette opp de svakheter undersøkelsen avdekket.

Dokumentet kan hentes fra Riksrevisjonens internettsider, se lenken i høyre kolonne, eller bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 18 81 23.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument nr. 3:1 (2006-2007), jf. Riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves fra 22.11.2006.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843