Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Statsrådenes forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. - Dokument nr. 3:2 (2002-2003)

Statsrådenes forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. - Dokument nr. 3:2 (2002-2003)

I Dokument nr. 3:2 (2002-2003) som Riksrevisjonen la fram for Stortinget 8. november orienteres det om Riksrevisjonens kontroll av statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2001. 
Publisert 08.11.2002 14:00

Riksrevisjonens kontroll omfatter 30 heleide aksjeselskaper, 33 deleide aksje­selskaper, 6 statsforetak, 5 regionale helseforetak, 8 virksomheter organisert ved særskilt lov og 26 studentsamskipnader. Riksrevisjonen orienterer om enkelte forhold vedrørende statsrådens forvaltning under følgende departementer: Helsedepartementet, Justis- og politidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruksdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet. Det gis en generell faktaomtale av samtlige virksomheter som er heleid av staten.

Deleide selskaper omtales i dokumentet i de tilfeller resultatet av kontrollen gir grunnlag for bemerkninger eller orienteringer fra Riksrevisjonens side. For 2001 har Riksrevisjonen orientert om forhold knyttet til statsrådens forvaltning av statens interesser i deleide selskaper under følgende departementer: Justis- og politidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruksdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Olje- og energidepartementet.

Salg av statens aksjer

Det orienteres om flere forhold knyttet til salg av aksjer i Veterinærmedisinsk Oppdragssenter (VESO): om avtalen med tilrettelegger/rådgiver, om informasjonen til Stortinget, om oppnådd pris på aksjeposten, om forlenget frist og om bruk av muntlige avtaler. Når det gjelder salget av 66 % av statens aksjer i Arcus blir det orientert om oppnådd pris. Videre orienteres det om styrelederens rolle ved salget av Norsk Medisinaldepot (NMD). Det orienteres også om bonusaksjer i Statoil ASA.

Manglende oppfølging av Økonomireglementet § 22

Det mangler skriftlige retningslinjer for Enova SF, Industritjeneste AS og Instrumenttjenesten AS. For virksomheter under Nærings- og handelsdepartementet er det ikke utarbeidet avkastningskrav og utbyttepolitikk for det enkelte selskap.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843