Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Vesentlige svakheter i forvaltningen av humanitær bistand - Dokument nr. 3:2 (2008-2009)

Vesentlige svakheter i forvaltningen av humanitær bistand - Dokument nr. 3:2 (2008-2009)

Forvaltningen av norsk humanitær bistand har vesentlige svakheter som gjør det vanskelig å nå målet om at bistanden skal være rask, effektiv og ha god kvalitet. Utenriksdepartementet har ofte for lang saksbehandlingstid, det er svakheter ved finansieringssystemet, og oppfølgingen av bistanden er ikke god nok. – Selv om norsk humanitær bistand også fører til positive virkninger for et stort antall mennesker, har svakhetene vi har påpekt konsekvenser for resultatet av det humanitære arbeidet, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 06.11.2008 11:59

Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i norsk humanitær bistand, Dokument nr. 3:2 (2008–2009), ble overlevert Stortinget 6. november 2008.

Undersøkelsen viser at det ofte er lang saksbehandlingstid ved langvarige humanitære kriser. Dette medfører at det tar lang tid før prosjekter blir finansiert, og at gjennomføringen blir forsinket. Utenriksdepartementet håndterer imidlertid akutte humanitære kriser raskt, selv om det også her er eksempler på at saksbehandlingstiden i departementet er lang.

Det er vesentlige svakheter i departementets kvalitetssikring ved tildeling og oppfølging av humanitære tilskudd. Bl.a. blir utenriksstasjonene i liten grad involvert i dette arbeidet.

–Det er viktig at utenriksforvaltningen følger opp de humanitære prosjektene og har kapasitet til å følge opp aktørene i det enkelte land, sier Kosmo.

Departementet og de humanitære organisasjonene legger i liten grad vekt på langsiktighet, som er et viktig mål både i akutte og i vedvarende kriser. De ettårige finansieringsrammene er i liten grad tilpasset prosjekter med mer langsiktige mål og prosjekter som foregår under vedvarende humanitære kriser.

Koordineringen i det internasjonale humanitære systemet kan forbedres. Norges betydelige bidrag til FNs humanitære arbeid stiller store krav til Utenriksdepartementets oppfølging av koordineringen i FN-systemet. Undersøkelsen viser imidlertid at utenriksforvaltningen har begrenset kapasitet til å følge opp og delta i koordineringen det enkelte land.

Undersøkelsen viser at norsk humanitær bistand fører til resultater og positive virkninger for et stort antall mennesker. Den humanitære bistanden har økt fra om lag 1,3 mrd. kroner i 2003 til nær 2,6 mrd. kroner i 2008. I 2007 ble det gitt humanitær bistand til 60 land og 186 aktører, og det totale antallet tilskudd var 736. Et så stort omfang representerer imidlertid en stor utfordring for departementets styring og forvaltning.

Utenriksdepartementet er enig i at det er et klart forbedringspotensial i forvaltningen av Norges humanitære bistand. Departementet viser til at det arbeides med flere av de svakhetene som blir påpekt, og mener at Riksrevisjonens undersøkelse danner et godt grunnlag for videre utvikling og effektivisering.

Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 800 80 960 / 22 18 81 00.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dok. nr. 3:2 (2008–2009), jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843