Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > For svak styring av veginvesteringer - Dokument nr. 3:3 (2002-2003)

For svak styring av veginvesteringer - Dokument nr. 3:3 (2002-2003)

Mangelfulle kostnadsoverslag, sviktende plangrunnlag og omreguleringer er sentrale årsaker til at store vegprosjekter de senere årene har hatt store kostnadsoverskridelser. Problemene er blitt forsterket av at Statens vegvesen har manglet et egnet verktøy for økonomisk styring av utbyggingsprosjekter.
Publisert 08.11.2002 15:00

Dette går fram av Riksrevisjonens undersøkelse av planlegging og oppfølging av store veganlegg (Dokument nr. 3:3 (2002-2003)) som Stortinget fikk overlevert 8. november. Målet med revisjonen har vært å undersøke planprosessen, prosjektoppfølgingen og ressursallokeringen i forbindelse med Statens vegvesens gjennomføring av store vegprosjekter. Riksrevisjonen har undersøkt følgende prosjekter: Trekantsambandet, Europavei 16 Aurland – Lærdal, Riksvei 555 Nygårdstangen – Gyldenpris, Europavei 134 Drammen – Mjøndalen og Riksvei 159 Knatten – Vigernes.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at detaljerte kostnadsoverslag i enkelte tilfeller synes å mangle helt. I tillegg finnes det eksempler på at reguleringsplaner for deler av et prosjekt ikke var godkjent da prosjektet ble satt i gang. I sine kommentarer sier Samferdselsdepartementet at det er viktig at prosjekter ikke blir fremmet før reguleringsplanen er vedtatt, og at kostnadsoverslag er utarbeidet på bakgrunn av vedtatt plan.

Undersøkelsen har avdekket omfattende omprosjekteringer og omreguleringer for flere av prosjektene, noe som delvis har kommet i stand etter initiativ fra berørte kommuner. Riksrevisjonen peker her på viktigheten av god kontakt mellom vegmyndighetene og berørte kommuner ved utbygging av store vegprosjekter. Dette er nødvendig både for å sikre effektive planprosesser og for at andre viktige samfunnshensyn som miljøhensyn, blir ivaretatt.

Statens vegvesen har manglet et egnet verktøy for styring og oppfølging av utbyggingsprosjekter. Dette er blitt vurdert som et stort problem i de fem prosjektene som inngår i undersøkelsen, noe som har vært kjent for Vegdirektoratet i lang tid. Samferdselsdepartementet er enig i at det ikke har vært gode nok styringsverktøy og rapporteringsrutiner i plan- og gjennomføringsperioden for de prosjektene som er blitt gjennomgått, og vil derfor arbeide videre med å utvikle verktøy, styringssystemer og kompetanse.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843