Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Pressemelding: Dokument nr. 3:4 (2001-2002) - Regionale utviklingsprogrammer

Pressemelding: Dokument nr. 3:4 (2001-2002) - Regionale utviklingsprogrammer

Stortinget har fått overlevert Dokument nr. 3:4 (2001-2002) Riksrevisjonens undersøkelse av regionale utviklingsprogrammer.
Publisert 09.11.2001 16:00

Undersøkelsen viser at intensjonene med de regionale utviklingsprogrammene langt på vei ikke synes å være innfridd. Dette skyldes blant annet at viktige målsettinger knyttet til samordning av prosesser og virkemiddelbruk på regionalt nivå ikke er oppnådd. Styringssignalene fra det nasjonale nivået er generelle og lite forpliktende og motiverer i liten grad til samordning og deltakelse.

Undersøkelsen viser at de regionale utviklingsprogrammene langt på vei begrenser seg til midler fra de distriktspolitiske tilskuddsordningene fra Kommunal- og regionaldepartementet og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond. Etter Riksrevisjonens syn innebærer dette at samordningen av virkemidler har vært mindre omfattende enn det som ble lagt til grunn, og at de regionale utviklingsprogrammene fungerer relativt sett best i fylker med høy distriktspolitisk status. Dette gjør at de framfor å være effektive handlingsprogrammer for hele regioner, får et sterkere preg av å være distriktspolitiske utviklingsprogrammer.

Sett på bakgrunn av at formålet med de regionale utviklingsprogrammene er å få til en mer effektiv distrikts- og regionalpolitikk med mer forpliktende koblinger mellom bruk av virkemidler og planer forankret i utfordringene og vilkårene for hver region, synes resultatet etter Riksrevisjonens vurdering å ha blitt vesentlig mindre omfattende enn det som var intensjonene. Undersøkelsen gir grunn til å etterlyse en sterkere vekt på forberedelser, tilrettelegging og tydelighet fra departementenes side i forhold til arbeidet på regionalt nivå. Departementene synes å fokusere mer på å unngå at de regionale utviklingsprogrammene kommer i konflikt med egne sektormål.

Kommunal- og regionaldepartementet uttaler i sitt svar at det i all hovedsak er enig med de funn og vurderinger som er gjort i saken. Kommunal- og regionaldepartementet vil sammen med de berørte departementene sette i gang konkrete tiltak som vil bidra til å bedre samarbeidet regionalt og nasjonalt. I tillegg uttaler departementet at det vil klargjøre forventningene til hva de regionale utviklingsprogrammene skal inneholde, og at hele fylkets utvikling vil være i fokus.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Dokumentet har sperrefrist fredag 9. november kl. 09.00

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843