Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Manglende måloppnåelse ved statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB - Dokument 3:4 (2003-2004)

Manglende måloppnåelse ved statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB - Dokument 3:4 (2003-2004)

Samferdselsdepartementet har ikke lykkes med å oppfylle den overordnede samferdselspolitiske målsettingen om å øke jernbanens konkurranseevne i forhold til alternative transportformer og å overføre persontransport fra veinettet til jernbanen.
Publisert 14.11.2003 17:00

Dette er hovedkonklusjonen i Dokument nr. 3:4 (2003-2004) Riksrevisjonens undersøkelse av statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB som Stortinget fikk overlevert 14. november 2003. De statlige bevilgningene gjennom kjøps­ordningen er en viktig inntektskilde for at NSBs persontransporttilbud skal være bedriftsøkonomisk lønnsomt, og utgjør om lag 1,4 milliarder kroner i 2003.

Den samfunnsmessige styringen av NSB skal først og fremst skje gjennom avtalen om statlig kjøp av persontransporttjenester. Undersøkelsen viser at i perioden 1997–2001 er persontrafikken redusert med 11,8 % innen denne ordningen. Samtidig har det vært en vekst i antall togkilometer på 10,2 % og en kostnadsvekst på 12,5 % Dette innebærer at staten har fått stadig mindre persontrafikk for de pengene som bevilges til kjøp av togtransport.

Undersøkelsen viser at Samferdselsdepartementet i for liten grad fokuserer på å få folk til å bruke tog mer. Departementets krav og oppfølgingen av dem er ofte detaljerte og kun rettet mot togdriften. Resultatet blir manglende overordnet styring fra Samferdselsdepartementet og manglende frihet for NSB. Samferdsels­departementet er enig i at styringen bør bli mer resultatorientert og ha fokus på et overordnet nivå. Gjennom konkurranseutsetting og bruk av kvalitets­kontrakter vil Samferdselsdeparte­mentet endre sin styring med hovedvekt på resultatene av togdriften.

Undersøkelsen viser at innstillinger og forsinkelser i all hovedsak er knyttet til forhold som enten NSB eller Jernbaneverket har ansvar for. Samferdselsdepartementet har et overordnet ansvar for at det iverksettes samordnede og målrettede tiltak for å redusere disse driftsproblemene.

Undersøkelsen viser i tillegg at busstransport i stigende grad inngår som en ordinær og planlagt del av den avtalte produksjonen. Riksrevisjonen har stilt spørsmål ved om dette er i samsvar med forutsetningen for ordningen med statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB. Samferdselsdepartementet sier seg enig med Riksrevisjonen at erstatning av togavganger med bussavganger i utstrakt grad ikke samsvarer med forutsetningene for ordningen.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843