Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Operasjonskapasiteten i sykehus kan utnyttes bedre - Dokument nr. 3:4 (2004-2005)

Operasjonskapasiteten i sykehus kan utnyttes bedre - Dokument nr. 3:4 (2004-2005)

Det er store forskjeller mellom sykehus i Norge når det gjelder produktiviteten knyttet til operasjoner. Dette gjelder også mellom sammenlignbare sykehus.  For å utnytte operasjons­kapasiteten bedre er det nødvendig at sykehusene vurderer om bruken av nøkkelpersonell knyttet til operasjonene er effektiv, og om organiseringen er god nok.
Publisert 20.01.2005 12:00

Riksrevisjonens undersøkelse av utnyttelsen av operasjonskapasitet i sykehus, Dokument nr. 3:4 (2004-2005) ble overlevert Stortinget 20. januar 2005.

Riksrevisjonen har undersøkt bruken av personell knyttet til operasjoner ved 14 sykehus og hvordan kapasiteten ved operasjonsstuene blir utnyttet ved 17 sykehus. Undersøkelsen viser at antall dager operasjonsstuene ikke blir brukt, varierer sterkt mellom sykehusene. Gjennomsnittlig stod operasjonsstuene ledig i 30 prosent av de tilgjengelige arbeidsdagene. Dessuten ble de lite brukt før klokka 09 og etter klokka 15. Dette tyder på at kapasiteten ved operasjonsstuene generelt ikke hindrer operasjons­­virksomheten ved de sykehusene som er undersøkt.

Helsepersonellet opplever at mangel på operasjonssykepleiere er den største hindringen for en bedre utnyttelse av operasjonskapasiteten. Samtidig oppgir et flertall av operasjonssykepleierne at de har oppgaver som de mener andre personellgrupper heller bør utføre. Dette gir etter Riksrevisjonens vurdering grunn til å stille spørsmål ved om operasjonssykepleiernes ressurser benyttes tilstrekkelig effektivt i sykehusene.

Kirurgene bruker 80 prosent av den ukentlige ordinære arbeidstiden til oppgaver som er tiknyttet pasienter. Som et gjennomsnitt er dette en rimelig høy andel, men det er betydelige forskjeller mellom sammenlignbare sykehus i hvor mye tid kirurgene bruker på pasientrelaterte oppgaver. Ved enkelte sykehus burde det derfor være mulig å utnytte kirurgenes arbeidstid bedre. Helse- og omsorgsdepartementet uttaler at undersøkelsen vil utgjøre en del av grunnlaget for å videreutvikle spesialisthelsetjenesten og bedre kvaliteten på tjenestene.


Lenke til dokumentet ligger i høyre kolonne. Dokumentet kan også bestilles fra Akademika bokhandel, tlf. 22 11 67 70.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tiknytning til Dok. nr. 3:4, jf. riksrevisjonslovens § 18 annet ledd, oppheves.


 

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843